Nejnovější

Vše

Novým starostou Zelenče je Jiří Skřivan

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva byl novým starostou Zelenče zvolen Jiří Skřivan. Je teprve druhým porevolučním starostou obce po Michaelu Husincovi, …


Školství

Vše

Do Zelenče zavítal filmový Gump

Bezpečně do školy

Změny v zelenečské škole

Turistika

Vše

Romantická zřícenina hradu Zlenice

Za klikatou Rokytkou do Mýta

Včelí stezkou v Králičině