Nejnovější

Vše

Zelenečská škola má nového ředitele

Výběrem ředitele základní školy se dnes zabývalo na veřejné schůzi obecní zastupitelstvo. To vzalo na vědomí doporučení konkurzní komise. Ředitelem …


Turistika

Vše

Romantická zřícenina hradu Zlenice

Za klikatou Rokytkou do Mýta

Včelí stezkou v Králičině