Férová konkurence je vždy zdravá

Rozhovor s Ladislavem Mrklasem, politologem, který žije v Zelenči.

Má smysl, aby ve volbách v obci jako je Zeleneč kandidovalo více subjektů? Není to jen hra na velkou politiku?

Svět kolem nám dennodenně ukazuje, jak zdravá je férová konkurence. Jak nutí malé obchodníky a živnostníky, aby neustále inovovali, zlepšovali své služby. Jak studenti soupeří, aby získali nárok na stipendium  nebo zahraniční  studijní pobyt. Stejně je tomu v politice a je úplně jedno, jestli jde o americké prezidentské volby nebo komunální volby v Zelenči. Určitě má smysl, aby lidé měli alternativu, aby i v zelenečském zastupitelstvu existovala opozice. 

Mnozí komentátoři hovoří o tom, že správa obce vlastně není žádnou politikou, že do ní nepatří ideje nebo dokonce ideologie. A že se lidé stejně rozhodují podle osobností.

To poslední je jistě pravda, vidíme to čím dál více i v naší zemi na nejvyšších místech. Je to ale dobrý trend? Chceme demokracii s více názory, nebo vůdce, který ví všechno nejlépe a chová se, jako kdyby mu stát nebo obec patřily, jako by byly jeho firma? Navíc, politika je všechno, kde se přirozeně střetávají nějaké názory na řešení problémů nebo různé individuální a skupinové zájmy. Když někdo přijme místo na kandidátce, hlásí se k nějakému programu. Třeba k tomu, že školství v obci má být řešeno tak, aby byly především uspokojeny zájmy zelenečských rodin a dětí. Není možné každoročně stěhovat části základní a mateřské školy a dělit  jejich třídy do různých objektů.  Řešení kapacity škol vyžaduje  důkladnější analýzu situace, která vezme v potaz  nejen  počet narozených dětí v tom kterém roce, ale i přirozenou obměnu obyvatel, další výstavbu či rekonstruování domů v obci. Zkrátka, musí být postaveno na odborné studii demografů a urbanistů, ne na odhadech, které někdy vyjdou a jindy ne. Že to jde, ukazují mnohé příklady odjinud.

Není tedy dobře, že její řízení je pořád hodně postaveno na sousedství a komunitě?

Ale to jistě je. Jsme pořád dost malí na to, abychom byli jedním velkým sousedským společenstvím nebo aspoň dobře fungujícím souhrnem několika sousedských komunit. Ale jsme už také dost velcí  na  to, aby zásadní věci – jako třeba  už  zmíněné školství,  další výstavba,  rozvoj zeleně  – byly  řešeny  jenom intuitivně, bez dlouhodobé koncepce rozvoje obce.

Rozumím tomu dobře, že jste se rozhodl kandidovat?

Ano a zkusím krátce shrnout proč. Dlouhé roky se zabývám českou politikou, mimo jiné i tou komunální. Myslím, že nastal čas to zúročit. Budu kandidovat proto, že mám Zeleneč rád, za těch více než 13 let života zde mi přirostl k srdci. Sousedé pro Zeleneč splňují moji představu o solidní kandidátce nezávislých lidí, kteří něčeho dosáhli a teď nabízejí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti. A chtějí, aby se u nás dobře žilo teď i za deset let, chtějí to aktivně ovlivňovat.

Michal Červencl