Sousedé pro Zeleneč

Milí sousedé,

první říjnový víkend se uskuteční obecní volby. Jak již víte, v Zelenči se dala dohromady sousedská iniciativa, která se chce voleb zúčastnit jako sdružení nezávislých kandidátů. Zeleneč máme rádi a vnímáme, že je skvělým místem pro život. Za uplynulá léta zde bylo vykonáno mnoho dobré práce, za což patří poděkování dosavadním zastupitelům a především starostovi obce Michaelu Husincovi. Jejich úsilí si vážíme, chceme však dát příležitost také odlišným názorům a alternativním návrhům řešení.  Každé volby by měly být věcí výběru a pestrosti a ani v naší obci nechceme mít jedinou kandidátku. Proto chceme Zelenči nabídnout tým lidí, kteří mají zájem aktivně se zapojit do práce obecního zastupitelstva a obohatit chod obce novými myšlenkami a nápady. Spousta z nás se už ve svém volném čase podílí na životě v obci. Jiní zase dokázali ve svých povoláních, že jsou schopni koncepčně myslet a efektivně řešit problémy různého typu. Společně jsme připraveni dokázat, že vesnice, ve které bydlíme, pro nás není jen pouhou noclehárnou na okraji Prahy.

Iniciátorem vzniku našeho sdružení byl Vláďa Veselý. Dal nás dohromady a věci rozhýbal. Rozhodl se však dále nepokračovat a do voleb nekandidovat. Jeho rozhodnutí chápeme, děkujeme mu a přejeme vše dobré. Původní pracovní název našeho uskupení byl Zelenečská jedenáctka. Do voleb však půjdeme pod názvem  Sdružení  nezávislých kandidátů – SOUSEDÉ PRO ZELENEČ. A na dobrém sousedství chceme stavět především. Dalšími principy jsou informační a názorová otevřenost, transparentnost, koncepční a strategické plánování dalšího rozvoje obce, zapojení obyvatel do rozhodování a života v Zelenči a také péče o všechny generace od dětí až po naše nejstarší spoluobčany. Náš program i všechny kandidáty Vám brzy představíme. Jsme otevřeni jakýmkoliv podnětům a samozřejmě přivítáme i další spolupracovníky.

Nechceme kandidovat za žádnou zavedenou politickou stranu  nebo  hnutí. Proto  budeme muset  ze zákona podpořit naši kandidaturu peticí s podpisy 7 % obyvatel Zelenče. V nejbližších dnech se tak na Vás obrátíme s prosbou o tuto podporu. Podpisové archy budou k dispozici také v cukrárně Katalpa. Svým podpisem neříkáte, že nás budete volit. Vyjádříte pouze souhlas s tím, že chcete mít na výběr. Ve volbách budete mít tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů, proto můžete vybírat i napříč jednotlivými kandidátkami. Konečné rozhodnutí bude pouze na Vás.

My, Vaši Sousedé pro Zeleneč, máme jediné přání, aby z voleb vzešlo zastupitelstvo, které život ve vesnici posune zase o kousek dál dopředu.

Za sousedy pro Zeleneč
Petra Moravečková, Ladislav Mrklas a Hana Urbánková