Sousedé pro Zeleneč spustili volební web a anketu

Sdružení nezávislých kandidátů Sousedé pro Zeleneč dnes oficiálně spustilo svůj volební web. Jeho součástí je i propojená facebooková stránka. Na webu sdružení také zpřístupňuje náhled na svůj transparentní účet. Současně dnes byla spuštěna i sousedská anketa zaměřená na život v Zelenči.

Volební web Sousedů pro Zeleneč má adresu www.sousedeprozelenec.cz. Najdete tam nyní medailonky všech jedenácti kandidátů sdružení do obecního zastupitelstva v Zelenči. Postupně pak budou zveřejňovány jednotlivé kapitoly volebního programu. „Program už máme hotový. Chceme se zaměřit především na další rozvoj Zelenče. Věříme, že se v něm najde každá věková skupina. Nezapomínáme na nejmenší a rodiny s dětmi, ale chceme něco udělat i pro naše seniory. Nemáme patent na rozum a také chceme od počátku zapojit do rozhodování o životě v obci její obyvatele. Proto také dnes spouštíme na webu anketu, ve které se chceme obyvatel Zelenče zeptat na jejich názor na řešení některých problémů,“ uvedl pro Zelenečský sousedský časopis Ladislav Mrklas, lídr Sousedů pro Zeleneč.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5 minut času. Do ankety se mohou elektronicky zapojit všichni obyvatelé Zelenče starší 15 let, a to od pondělí 20. srpna do pátku 7. září 2018. „Naše obec se za poslední dvě desítky let velmi rozrostla a mnohé se změnilo. Máme zde spoustu věcí skvěle fungujících, ale také oblasti, ve kterých je stále co zlepšovat. Věříme, že někteří z našich kandidátů usednou po podzimních volbách do zastupitelstva obce a budou moci ovlivňovat směr, kterým se bude obec ubírat.  Proto se obracíme na naše zelenečské sousedy s prosbou o vyplnění dotazníku, který by nám měl ukázat, jaké mají přání a požadavky, v jakých oblastech vidí nedostatky, co je podle jejich názoru důležité řešit rychle a co může třeba počkat,“ říká spoluautorka ankety Olga Nováková s tím, že výsledky budou zveřejněny.

Na webu bylo zveřejněno také číslo transparentního účtu sdružení. Z pohybu na účtu lze zjistit, jak je sdružení financováno a jak peníze vynakládá. „Nejvíce peněz dáváme na tisk časopisu. Psaní článků, korektury i grafika je naše dobrovolná práce, za kterou neplatíme. Budeme rádi, pokud nás kdokoliv další v našem úsilí podpoří. Na transparentním účtu případný dárce hned zjistí, jak jsme s jeho darem naložili,“ uvedla Hana Urbánková, která transparentní účet spravuje.

Současně s webem byla zprovozněna i propojená facebooková stránka. Sousedé pro Zeleneč však nechtějí komunikovat pouze přes sociální sítě. Na září proto připravují hned několik akcí, na kterých se budete moci seznámit s kandidáty i s programem.

red