Dotace: čerpat nebo nečerpat?

Víte, že obec Zeleneč čerpala dotaci ze Strukturálních fondů EU na spolufinancování cyklostezky Zeleneč – Mstětice v částce přes 2,5 miliónu korun? Obce mohou čerpat dotace na širokou škálu projektů.

V sousedních Šestajovicích využili tuto možnost na financování dostavby základní školy, revitalizaci rybníka nebo snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. V letech 2008 až 2015 dokázali čerpat přes 100 milionů korun z těchto fondů. I další obce v našem okolí tuto možnost financování zdatně využívají, například Tuklaty, Radonice, Přezletice, Přerov nad Labem.

Dotace poskytují i kraje. Středočeský kraj například vypsal až do roku 2020 Fond pro obnovu venkova a Fond hejtmana na zmírnění následků živelních katastrof. Nezanedbatelnou složkou jsou i přímé dotace ze státního rozpočtu nebo z kapitol jednotlivých ministerstev. Zastupitelstvu v sousedních Jirnech se tak podařilo získat dotaci ve výší 90 milionů korun na výstavbu školy. Ta by měla mít po dostavbě v roce 2020 kapacitu 540 žáků. Ve škole budou počítačové a jazykové učebny, odborné učebny pro chemii, fyziku a dílny. Součástí školy mají být dokonce i učitelské byty. Další obcí, která se začátkem školního roku otevřela úplně novou školu jsou Radonice. Zatím sice jen s prvním stupněm, ale už plánují výstavbu pro druhý. Stavba školy je doposud stála 55 milionů, z toho 26 milionů získali jako dotaci.

Je chvályhodné, že naše obec nehospodaří se ztrátou a zvládá všechny své aktivity financovat vlastními zdroji. Ale proč nevyužít nabízené peníze a nezrealizovat nějaký náročnější projekt? Na druhou stranu sama obec může vypisovat granty a podporovat tak obecně prospěšnou činnost svých občanů, např. podporu sportu nebo výlety za kulturou, a to nejen pro mládež, ale i seniory.

Hana Urbánková