Když je na výběr, volíme! 

Počínaje loňskem teď budeme chodit každý rok minimálně jednou volit. Letos nás čeká obecní zastupitelstvo, napřesrok Evropský parlament, v roce 2020 krajské zastupitelstvo a možná i Senát. V roce 2021, pokud ne dříve, půjdeme k volbám do Poslanecké sněmovny. Nutno dodat, že Zelenečáci opravdu chodí volit v hojném počtu.

Hezky to ukazuje graf. Ve většině voleb výrazně překračujeme celostátní průměr. Nejvíce právě tam, kde existoval jasný střet a jednoznačný výběr. Zkrátka, kde šlo o hodně. Tedy především ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách prezidentských, kde např. přišlo volit skoro osm z deseti voličů. Navíc se mnozí z našich sousedů stali součástí nového trendu – využili totiž právo vyzvednout si voličský průkaz a hlasovali v horských střediscích nebo na jiných rekreačních místech. Zelenečští občané hojně hlasují i ve volbách, které nemají celostátní charakter. Nadprůměrně volí krajské zastupitele, ale ještě více chodí k volbám do zastupitelstva obce.

Rekord z roku 1990, kdy v prvních svobodných obecních volbách přišlo přes 80 % voličů, takřka dohnala účast z roku 2010, kdy přišly více než tři čtvrtiny voličů. Kolem 70 % se pohybovala účast také v letech 1994 a 2006.


Mnohem nižší účast naopak byla tam, kde vlastně nešlo o volby, protože kandidátka byla jen jedna a voliči tak neměli na výběr. Smutný rekord jsme zaznamenali v roce 2014, kdy přišlo volit jen necelých 43 % voličů. Právě v roce 2014 Zeleneč z hlediska účasti skončil mezi všemi obcemi okresu Praha východ, které měly aspoň tisíc zapsaných voličů, na předposledním místě. Hůře na tom byly jen Hovorčovice, kde – světe div se – jako v jediné další větší obci také kandidoval jen jediný volební subjekt.

Ladislav Mrklas