Lídr Sousedů pro Zeleneč: Získat více než třetinu hlasů je prostě úspěch.

První iniciativy na vznik další nezávislé kandidátky pro volby do obecního zastupitelstva se začaly formovat na začátku letošního roku. V následujících měsících tato iniciativa prošla celou řadou diskusí, názorových střetů a nevyhnula se ani personálním proměnám. Na konci však byla poměrně pestrá kandidátní listina pod názvem Sousedé pro Zeleneč. Ve víkendových volbách získali Sousedé více než jednu třetinu hlasů. Jak s touto podporou voličů naloží a také na jejich představy o práci v obecním zastupitelstvu jsme se zeptali Ladislava Mrklase, lídra Sousedů pro Zeleneč.

Třetina hlasů pro Sousedy je asi úspěch?

Určitě úspěch a to hned ze dvou důvodů. Jednak se ukázalo, že lidé v obci mají zájem jít volit, když je nějaká konkurence. Máme volební účast, kterou jsme tady dlouho neměli a přiblížili jsme se parlamentním nebo prezidentským volbám.  A získat více než třetinu hlasů za situace, kdy po více než dvaceti letech tady poprvé kandiduje nějaká konkurence, je prostě úspěch.

Jak čteš volební výsledky? Sousedé získali třetinu hlasů, ale starostova kandidátka téměř dvojnásobný počet hlasů.

Máme tady dva volební okrsky a ty se dají analyzovat. Z nich vyplývá, že starší část Zelenče hlasovala pro naše kandidáty více než novější části.  Výsledky také naznačují, že kandidátku pana starosty větší část lidí volila jako celek, zatímco u nás si voliči vybírali jednotlivé kandidáty. Také proto Petra Moravečková skočila z nevolitelného pátého až na druhé místo.

Nově zvolení zastupitelé ve volbách do obecního zastupitelstva v Zelenči

Jaká byla volební kampaň?  I na to si musel Zeleneč zvykat, všichni si pamatujeme na vypjatý volební rok 2010.

Zvyk je železná košile. A když si člověk zvykne, že kandiduje jenom jeden subjekt, nebo jenom jedna volitelná kandidátka, je reálná konkurence vnímána částí obce jako narušení. A tomu také odpovídala předvolební atmosféra v obci. Jinak ale kampaň považuji za věcnou a oboustranně korektní.

Jak se budou chovat Sousedé pro Zeleneč v zastupitelstvu? A co je možné vůbec prosadit při respektování poměru 4:7?

Budeme se chovat tak, jak jsme řekli před volbami. Tedy, že budeme spolupracovat, ať už volby dopadnou jakkoliv. Nicméně spolupráce nesmí být jednostranná. My chceme, aby bylo vnímáno i ze strany konkurenčních zastupitelů, že jsme reálná síla, máme spoustu společných cílů, ale také přinášíme nové programové podněty a hlavně nové formy práce zastupitelstva. Chceme pracovat transparentně, otevřeně, koncepčně, odborně, profesionálně. Tomu by měla odpovídat role a práce nových výborů, jasně a dlouho dopředu stanovené termíny schůzí zastupitelstva, online přenosy z jednání a srozumitelné informování o činnosti.

Mají už Sousedé představu, jak by měla být obsazena místa ve vedení obce?

Volby se konají podle poměrného zastoupení a podle toho by měly být obsazeny orgány zastupitelstva. My budeme chtít, aby Sousedé byli zastoupeni v obou povinných výborech. Budeme chtít získat post předsedy finančního výboru, protože víme, že finance jsou alfa a omega fungování obce.  Mít nad nimi kontrolu je pro uskupení, které je slabší a v zásadě opoziční, správné. A také budeme iniciovat vznik dvou nových výborů, protože je tady celá řada problémů, které mají širší řešení a do něj by se měli zapojit i lidé, kteří jsou mimo zastupitelstvo. Některé z nich máme na své kandidátce, jiní byli na kandidátce konkurence, další najdeme v řadách zelenečských spolků a odborné veřejnosti.

Starosta obce je asi jasný, ne?

Volby vyhrála kandidátka pana starosty a je naprosto legitimní, aby tuto pozici obsadila. Vzhledem k tomu, že pan starosta získal největší počet preferenčních hlasů, není žádný rozpor v tom, že by měl pokračovat ve své funkci. Očekáváme též, že tuto funkci bude chtít vykonávat po celé čtyři roky.

Lidé mají nějaká očekávání i od kandidátky Sousedů. Jak bude vypadat Zeleneč po jednom roku práce v zastupitelstvu? Co se dá prosadit za jeden rok?

Za rok především můžeme všichni, kdo o to máme zájem, znát reálnou situaci ve všech důležitých oblastech. Zelenečáci si určitě takové informace zaslouží. Budeme proto chtít znát a dopodrobna rozklíčovat stav ekonomiky a financí obce, jejích pohledávek i závazků. Budeme mít detailní informace o stavu zásadních projektů, např. projektu velké výstavby ve Mstěticích či projektu nové budovy školy ve Feroně.  A můžeme udělat spoustu kroků, aby se začalo pracovat koncepčně. To znamená zadat demografickou studii coby důležitou součást strategického plánu rozvoje. Zároveň můžeme udělat spoustu drobných kroků v oblastech, jako je aspoň provizorní řešení parkování, podpora optiky, vyjednávání s poštou, aby tady byly dostupnější služby a podobně.

Aktuální je projekt Ferona a dostavba budovy základní školy. Budete jej podporovat?

Prvořadě budeme chtít znát opravdu detailní informace a udělat si názor na to, jestli to řešení, které prosazuje obec, je správné. A podle toho jej buď podpořit, nebo rozporovat a přijít s nějakou alternativou.

Je reálné, aby se skutečně za rok v malé tělocvičně cvičilo a ty dvě třídy se přesunuly do školní budovy?

Reálné to asi je. Předpokladem je ovšem realizace toho řešení, které je dnes vedením obce navrženo. Máme jisté pochybnosti, že to je dobré řešení. Proto o něm chceme diskutovat.

Ondřej Kopa