Hana Urbánková: Ráda bych zavedla důkladnou kontrolu hospodaření obce

Na prvním povolebním zasedání obecního zastupitelstva byla zvolena předsedkyní finančního výboru. Hana Urbánková je nováčkem v obecním zastupitelstvu, ostatně jako další zastupitelé zvolení za Sousedy pro Zeleneč. Brzy tak bude poprvé spolurozhodovat o obecním rozpočtu. Jaké jsou její prvotní pocity z práce v zastupitelstvu? Zeptali jsme se hned na úvod našeho rozhovoru.

Musím se přiznat, že cítím trochu zklamání. Měla jsem jiná očekávání. Myslela jsem si, že jako zastupitelé budeme mít větší přístup k informacím. Ale v předrozpočtovém shonu není čas nebo možná vůle probrat problém po problému pořádně do hloubky, předat všechny podklady, abychom se na jejich základě mohli odpovědně rozhodovat. Udělám všechno proto, aby to takhle po schválení rozpočtu fungovalo. Všichni zastupitelé zvolení za Sousedy pro Zeleneč jsou plní elánu a nastartováni na práci pro obec, ale na druhé straně takový entusiasmus nevidím. A taky mě trápí, jak neefektivní ta naše společná jednání jsou. Naopak mě potěšilo, že v zásadě žádný z našich návrhů nebyl vyloženě shozen ze stolu. Je ale pravda, že ani žádný nebyl výslovně přijat.

Byla jsi zvolena předsedkyní finančního výboru. Máš už představu, jak by měl finanční výbor pracovat?

Ráda bych zavedla opravdu důkladnou kontrolu hospodaření obce. Budeme se scházet pravidelně nad účetnictvím každý měsíc. Už teď mám v šuplíku řadu návrhů. Není mi například jasné, proč obec platí za externího auditora, když tuto službu poskytuje zdarma krajský úřad. V roce 2017 toho využilo ve Středočeském kraji 85 % obcí.

Zastupitelstvo by mělo brzy schválit rozpočet obce pro příští rok. Rozpočet sice bude předkládat starosta, ale máš už nějakou představu, jak by měl být postaven?

Předpokládám, že rozpočet bude vycházet z Rozpočtového výhledu 2019-2021, kde už je zohledněna i plánovaná výstavba nové budovy školy či školky U Ferony. Obecně jsem ráda, že má Zeleneč dlouhodobě přebytkový rozpočet. Ani si možná jako občané neuvědomujeme, jakou nám to dává nezávislost.

Jaké priority se budou snažit do rozpočtu prosadit zastupitelé za Sousedy pro Zeleneč?

Významným tématem je samozřejmě stavba nové budovy U Ferony. Chceme vnést do vedení obce koncepčnost a systematičnost. A s tím souvisí to, že chceme mít k dispozici demografickou studii jako podklad pro rozhodování o dalších velkých stavbách v Zelenči. Pan starosta sice tvrdí, že to doposud šlo i bez studie. Ale jak to funguje? Školka je na třech místech v obci, škola na dvou. Musela se zabrat malá tělocvična, aby se měli prvňáci vůbec kde učit. Některé sportovní kroužky se přesunuly do tříd, o družinách ani nemluvím. Ale ať to není pořád jen o školách a dětech. Ze studie bude patrné i to, kolik bude žít v obci za pár let seniorů. Na ně je třeba taky myslet. Nemáme tu žádný prostor, který by byl určený jen k setkávání lidí, ke kulturním akcím. To buď supluje školní jídelna, nebo sál v Zélandu. Předvolební kampaň mě naučila přemýšlet o budoucnosti Zelenče. Prostě si představit, co všechno bychom tu mohli mít. Nezáplatovat pořád, ale myslet 10 až 20 let dopředu.

Už dlouho není slyšet o plánované dostavbě školy. Architektonickou studii zastupitelstvo představilo na konci června. Je reálné, aby se stihla budova postavit k 1. září příštího roku?

Nejsem stavař, ale otevření školy k 1. 9. 2019 je podle mě nereálné. My budeme požadovat demografickou studii, ať víme, zda nově vyprojektovaná škola bude stačit i za pět let. Zároveň zahájení stavby předchází spousta administrativních kroků. Stavební povolení bylo vydáno na konci října, teď je potřeba schválit výdaje s tím související v rozpočtu. Pak bude minimálně následovat rozhodování, jak stavební zakázky zadat dodavatelům. Ještě se ale vrátím k první části otázky. Obec vlastně obecně moc neinformuje. Naštěstí se všichni zastupitelé shodnou na potřebě nových webových stránek, takže doufám, že to bude impuls k nové éře informování o obci v obci.

Pokud nebude škola, potrvá provizorium, kdy se v tělocvičně necvičí, ale učí. Co s tím?

To, že se musela zrušit malá tělocvična, byl vlastně důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva. Po velkém úsilí obce byla otevřena velká tělocvična u školy a do několika let se zavře malá, přestože byly obě vytížené? To je podle mě důsledek té nekoncepčnosti, která tu panuje. Proč jsme to nechali zajít takhle daleko? Proč se to řeší na poslední chvíli?

Co očekáváš od zastupitelstva v příštím roce?

A teď trochu optimismu. Očekávám, že si po schválení rozpočtu konečně všichni v klidu sedneme a probereme do detailů, co nás v obci nejvíc trápí. Očekávám, že se dozvíme všechny relevantní informace a naopak my předáme, co jsme zjistili například na školení pro zastupitele. Očekávám, že se všichni zastupitelé zapojí, výbory začnou fungovat a Zeleneč bude řádně fungující moderní obcí, ve které se lidé zajímají a ptají, a zastupitelstvo jim v tom je partnerem.

Ondřej Kopa