Zeleneč od Nového roku hospodaří podle rozpočtového provizoria

Úderem silvestrovské půlnoci jsme vstoupili do roku 2019 a Zeleneč do období rozpočtového provizoria. To bude trvat až do schválení řádného rozpočtu na rok 2019. Rozpočtové provizorium omezuje především investiční akce. Zastupitelé musí rozhodnout spolu s rozpočtem i o modelu výstavby školní budovy ve Feroně.

Obec se tak nyní řídí podle pravidel rozpočtového provizoria, která připravila členka finančního výboru Petra Moravečková a zastupitelé je odhlasovali na svém posledním zasedání 17. prosince. Obec tak může hradit jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a provoz obce. Měsíční výdaje obce jsou omezeny limitem 1/12 výdajů rozpočtu pro rok 2018 a nesmí být zahajovány žádné nové investiční akce. Více o pravidlech rozpočtového provizoria zde.

Starosta obce Michael Husinec k projednávání rozpočtu na posledním zasedání zastupitelstva uvedl: „Po diskuzi v nově zvoleném zastupitelstvu, zda schválit rozpočet ještě v roce 2018 nebo z věcných a časových důvodů schválit rozpočet na rok 2019 až v roce 2019 jsme se shodli, že pro kvalitu návrhu rozpočtu bude lepší důkladnější příprava zejména s ohledem na investiční a neinvestiční akce pro rok 2019.“ Předsedkyně Finančního výboru zastupitelstva Hana Urbánková za Sousedy pro Zeleneč už dříve ke schvalování rozpočtu v rozhovoru pro Zelenečský časopis řekla: „Předpokládám, že rozpočet bude vycházet z Rozpočtového výhledu 2019-2021, kde už je zohledněna i plánovaná výstavba nové budovy školy či školky U Ferony. Obecně jsem ráda, že má Zeleneč dlouhodobě přebytkový rozpočet. Ani si možná jako občané neuvědomujeme, jakou nám to dává nezávislost.“

 

V tuto chvíli tak známe především příjmovou stránku rozpočtu. Obec může v roce 2019 teoreticky počítat s příjmy ve výši okolo 63 155 000 korun.  Výdaje zatíží především výstavba školní budovy v areálu Ferony. O plánech jsme informovali zde. Zatím však není jasné, zda se bude stavět centrální školka nebo další školní budova, Není jistá ani cena nové budovy. V době projednávání na zastupitelstvu na konci června 2018 se hovořilo o 30 mil. korun. Nyní se hovoří o částce vyšší až o 15 mil. korun. Autor architektonického návrhu budovy školy architekt Dušan Urbanczyk k tomu v rozhovoru pro Zelenečský sousedský časopis napsal: „Cena se dá v této fázi projektu pouze odhadnout. Při obestavěném prostoru velikosti 6450 m3 se dle platných cenových ukazatelů může pohybovat mezi 40 až 45 miliony korun. Po dokončení prováděcího projektu bude možné upřesnit.“

Vizualizace architektonického návrhu novostavby školy /autor ing. arch. Dušan Urbanczyk/

Zastupitelé tak musí na svém prvním zasedání rozhodnout nejen o podobě obecního rozpočtu, ale také o modelu výstavby školní budovy ve Feroně. Zastupitelé by měli posoudit důvodovou zprávu k výstavbě školy, která by měla obsahovat plány, projekt včetně demografické vize, cenovou rozvahu a návrhy, jak bude budova stavěna včetně metodiky rozdělení zakázky na subdodávky. V jakém termínu se sejde obecní zastupitelstvo, bude záležet na dohodě zastupitelů na jejich nejbližším pracovním jednání.

Ondřej Kopa