Byl jednou jeden dům…

Obecní zastupitelstvo by mělo brzy vyřešit osud chátrajícího domu u rybníka. Dům v historické části obce bude dříve nebo později zbourán a vznikne nový prostor pro výstavbu. Ten by měl být řešen i v návaznosti na další budoucnost domu v sousedství a také obecní knihovny.

Budoucnost chátrajícího domu na adrese Čsl. armády 68 řešili zastupitelé na operativní schůzce  v prostorách domu na konci března. Obec totiž dostala nabídku na demolici střechy. Dům je podle uvolněného zastupitele Vladimíra Kováříka v havarijním stavu. Ze střešní konstrukce padá krytina a dřevěné části na chodník, dům je vlhký a jak napsal zastupitelům, dům nemůže být rekonstruován za rozumnou finanční částku.

Diskuse o budoucnosti domu se podle místostarosty Michaela Husince ml. „vedla už minimálně dvě volební období.“ Pro další využití je ze stávajícího domu vhodné jen opukové zdivo. Zeleneč tím přichází o další původní dům z historického jádra obce. Na druhou stranu to může být příležitost jak toto centrum obce zrenovovat i v návaznosti na další dva domy v sousedství, které jsou také v havarijním stavu. Jedním z nich je bohužel i obecní knihovna. Její dětská část byla sice přestěhována do školy, ale knihovna by mohla, tak jako jinde, sloužit i jiným kulturním účelům než je pouze půjčování knih.

Z domu zatím byly odebrány dvě řady střešních krytin, které hrozily pádem na ulici. Zastupitelstvo nyní zvažuje spojení tří sousedících objektů, tj. budovy knihovny a dalších dvou domů. Vznikl by tak velký prostor na zajímavém místě, které bude ještě zajímavější, když se podaří revitalizovat okolí rybníka. Konkrétní záměr by se měl ideálně opírat o strategický plán rozvoje obce a veřejnou debatu obyvatel. Názory se budou určitě různit. Mimochodem jak si představujete jeho smysluplné využití vy? Můžete diskutovat i pod tímto článkem.

Ondřej Kopa