Příští rok budou v Zelenči tři první třídy

V příštím školním roce zelenečská škola opět otevře tři první třídy. Ze Zelenče bude 51 prvňáčků, zbytek většinou ze Svémyslic. Do školy tak byly přijaty téměř všechny děti, které přišly k zápisu. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky základní školy v Zelenči Jany Malé.

Jak dopadly zápisy do prvních tříd. Kolik nakonec přišlo dětí?

K zápisu do naší školy přišlo 71 dětí, 11 dětí mělo odloženou školní docházku o rok. V tomto školním roce požádalo o přerušení řízení 7 žáků, čeká je vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a podle výsledku buď nastoupí letos, nebo jim bude nástup do školy posunut o jeden školní rok. V tuto chvíli tedy je přijato 63 dětí, které by měly nastoupit 2. září 2019.

Původně dostali rodiče u zápisu informaci, že bude přijato 54 dětí, nakonec byly přijaty všechny. Pro rodiče je to určitě dobrá zpráva. Proč jste se rozhodla nakonec přijmout více dětí?

Varianta dvou tříd po 27 žácích počítala s možností umístit tyto velké třídy v prostoru dnešních 6. tříd v budově Kasalova 454. Po konzultaci s budoucími učitelkami a po úvaze, zda rušit koncept školy, kde v budově Mstětická jsou dlouhodobě umístěny pouze nejmladší žáci a mají zde klidné prostředí s dostupností do tělocvičny i do jídelny, jsem se rozhodla pro zachování starého konceptu a vytvoření tří málopočetných tříd v budově Mstětická. Velké třídy budou využity pro třídy s největšími počty žáků na druhém stupni. Myslím, že tato varianta bude pro naše budoucí prvňáčky mnohem příjemnější.

Jaký dopad bude mít větší počet prvňáků na organizaci výuky v příštím školním roce?

Organizace výuky v příštím školním roce se v poslední době nedá předvídat již v dubnu. Čekají nás přijímací řízení na víceletá gymnázia a jejich výsledek je vždy znám až na začátku června. Pravděpodobně nebudeme moci přijímat do 6. ročníků žáky z jiných škol jako v předešlých letech. Čeká nás také změna financování školství a nemáme v tuto chvíli nasmlouváno dostatek pedagogů. Nejsem tedy v tuto chvíli schopna Vám na tuto otázku odpovědět.

Ondřej Kopa, autor je předsedou Školské rady ZŠ Zeleneč