Ve Feroně se bude stavět škola, Zeleneč vstoupí do MAS Střední Polabí

Areál bývalé Ferony

Ve Feroně se začne stavět další budova školy. Na včerejším veřejném zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Zastupitelstvo tak změnilo dva měsíce staré rozhodnutí, podle kterého byla v plánu investičních akcí a rozpočtu obce schválena varianta počítající s vybudováním nové školky. 

Ve zprávě, kterou zastupitelům před zasedáním zaslal starosta obce Michael Husinec, je mimo jiné uvedeno, že je obec v časové tísni a nová škola by výrazně pomohla řešit současné i budoucí požadavky k umístění žáků ze Zelenče, Mstětic a Svémyslic. „S ohledem na požadovaný termín otevření nové školy od 1. 9. 2020 je jediná reálná možnost splnění tohoto termínu realizací stavby Technickými službami s.r.o.“
K ceně pak starosta uvedl: „Z důvodu nedopracování dokumentace o provedení stavby a výkazu výměr není k dispozici rozpočet. Dle sdělení projektanta je předpokládaná hodnota díla 42 mil. Kč bez DPH tj. cca 51 mil. Kč s DPH. Při realizaci stavby Technickými službami obce lze kalkulovat s cenou o 25 % nižší tj. cca 38 mil. Kč s DPH.“

Zastupitel Ladislav Mrklas navrhl za Sousedy pro Zeleneč zůstat u rozhodnutí vybudovat v objektu Ferony centrální mateřskou školku s poukazem, že toto řešení přednesené starostou po volbách se zastupitelům jeví i s ohledem na stávající rozmístění školky v několika budovách jako koncepčnější než stavět další budovu školy. „Máme schváleno od stavebního úřadu, že tam má být škola, do toho jsme si do rozpočtu dali, že tam má být školka a teď už to zase budeme měnit. Domníváme se, že by to mělo zůstat tak, jak jsme se dohodli po volbách a na únorovém zasedání, kdy jsme hovořili o tom, že tam má stát školka. Ano, padla tady řada argumentů od paní ředitelky školky, která nebyla spokojena s tou dispozicí, ale tohle všechno je otázkou diskuse a úpravy projektu, než zase přeskočit z jednoho na druhé a neustále to měnit.“

Budova Školní 2

Ladislav Mrklas také poznamenal, že zastupitelé za Sousedy pro Zeleneč vidí řadu úskalí i v navržené realizaci stavby: „Je otázka, jestli je to v souladu s platnými zákony a nejenom samotná realizace, ale zejména ty další dílčí zakázky, které do toho nepochybně budou vstupovat…. Nemáme rozpočet v ruce, nemáme nakonec ani ten harmonogram a máme rozhodovat o investici v řádu desítek milionů.“  K této námitce starosta Michael Husinec uvedl, že obec má právní posudek, podle kterého takto lze budovu školy postavit.

V místy bouřlivé diskusi vystoupil i autor projektu školní budovy ve Feroně Dušan Urbanczyk. „Když už jsme se tak zdrželi, mně se zdá lepší tam udělat školku, protože všechny třídy školy už jsou v nové budově, které byly postaveny teď a mají nějakou kvalitu. Zatímco školka je v takových podivně zrekonstruovaných budovách, které se pro to nehodí. Myslím si, že by to bylo fajn. Plus by bylo, že by se i kuchyně (škola i školka mají aktuálně společnou kuchyni, pozn. redakce) rozdělila na dvě,“ podpořil variantu vybudování nové školky s dodatkem, zda by nebyla výhodnou i pro rekonstrukci školy. „Když školku přestěhujeme do nové budovy, uvolní se tak Školní 2 (původní budova školy u rybníka, pozn. redakce) a bylo by možné ji dobře rekonstruovat, nebyl by tam ten časový tlak, byla by to výhoda. Samozřejmě, ta třída by byla ještě o půl roku déle v tělocvičně, ale k prázdninám by se přidaly další 3-4 měsíce a když se bude budova Školní 2 stejně oplášťovat a měly by se rekonstruovat rozvody, rovnou by se dalo předělat ji na školu a udělat vše najednou,“ uvedl Urbanczyk.

Změnu v rozpočtu a v plánu investičních akcí se změnou výstavby ze školky na školu nakonec podpořilo 6 zastupitelů, 1 hlasoval proti a 4 se zdrželi hlasování.

Vizualizace architektonického návrhu novostavby školy /autor ing. arch. Dušan Urbanczyk/

Na včerejším veřejném zasedání zastupitelstva bylo všemi 11 zastupiteli odsouhlaseno rozšíření předmětu podnikání Technických služeb obce Zeleneč na provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně projekční činnosti. Dále byla schválena výše kupní ceny za pomezek před vědeckotechnickým parkem ve Mstěticích č. 107/26 o výměře 4758 mza 1 400 000 korun a nákup aut pro technické služby. Na návrh zastupitelů za Sousedy pro Zeleneč byl schválen vstup obce Zeleneč do MAS Střední Polabí, což by mohlo pomoci i místním podnikatelům, spolkům a aktivním občanům získat dotace na zajímavé projekty menšího rozsahu. Na program naopak nebyl zařazen návrh Sousedů na vytvoření tří nových výborů zastupitelstva se zastoupením veřejnosti a hlasováním nebylo schváleno ani jeho dodatečné zařazení do programu v úvodu zasedání, protože pro něj zvedlo ruku pouze pět zastupitelů.

Simona Kopová