Zelenečský uličník

Cestička k domovu známě se vine, hezčí je, krásnější než všecky jiné… Jméno ulice, ve které jsme doma, spíše vnímáme podvědomě než reálně, vždy ale jaksi libozvučněji. Pro místního je adresa jeho domova, pojmenování ulice kde žije, tak všední samozřejmost, že někdy ani po zde prožitých letech netuší, že její pojmenování může mít také hlubší obsah a svůj původ.

V Zelenči známe až novodobou historii pojmenování ulic z roku 1933, kterou navrhla místopisná komise za starostování Prokopa Jonáše, mistra tesařského. Názvy ulic vznikly v ještě doznívající atmosféře národního vlastenectví při budování nové republiky. V seznamu pojmenování ulic figurovali čeští vlastenci z historie a významná místa či osobnosti pro vznik Československé republiky.

Seznam zelenečských ulic, návrh místopisné komise z roku 1933

V letech 19391941 přišlo povinné protektorátní přejmenovávání ulic s používáním dvojjazyčných názvů a zaměřené proti ideologicky nepřijatelným názvům z období republiky (Masarykova, Štefánikova, Bachmačská, Zborovská a jiné).

Poslední velké přejmenování ulic bylo uskutečněno 28. října 1945 za Emila Šorfy, předsedy Místního národního výboru, tesaře, dříve dělníka u firmy JTZ v Zelenči. Novodobě již vznikaly nové názvy ulic postupně tak, jak v obci vyrůstaly nové domy a ulice. Většina dnešních názvů místních ulic nevybočuje z obvyklých, všeobecně používaných kategorií a názvů.

Seznam zelenečských ulic, návrh místopisné komise z roku 1945

Současný seznam ulic podle kategorií

Podle polohy
Jedenáctka (Mstětice), K hájku, K lesíku, K Potoku, K Vyhlídce, Mstětická, Nad Lávkou, Nad Propustkem, Nad Strouhou, Pod drahou, Pod Kapličkou,  Pod Kopcem, Pod Starou Hospodou, Pod Vrchem, Polní, U hřiště, U Lesoparku, U Obory, U rybníka, U studánky, U vodojemu, Východní

Podle původního názvu místa
K Feroně, V Jezerech, Vrbičky

Podle osob (spisovatel, hudebník, zpěvák, herec, politik, sportovec, historická osobnost, odbojář)
Bezručova, Čechova, Dunajevského, Dvořákova, Faltusova, Fibichova, Hašlerova, Husova, Ježkova, Jiráskova, Karla Čapka, Kasalova, Kmochova, Kohoutova, Komenského, Krylova, Masarykova, Olbrachtova, Palackého, Smetanova, Šlitrova, Štefánikova, Týmlova, Tyršova, Vokáčova, Voskovcova, Werichova, Wolkerova, Zátopkova, Žižkova

Podle rostlin (strom, bylina)
Chrpová, Javorová, Jilmová, Jitrocelová, Kaštanová, Konvalinková, Kopretinová, Lipová, Pampelišková, Platanová, Zvonková, Sasanková

Podle události
Revoluční

Ostatní
Čsl. armády, Okružní, Sokolská, Studentská, Školní, Zahradní

Z uvedených ulic vystupuje několik  názvů, jejichž pojmenování  ovlivnila místní historie nebo  politické vlivy doby.

Faltusova ulice Ivana Faltuse vznikla v roce 1945 přejmenováním Nerudovy ulice na návrh místopisné komise k uctění památky se Zelenčem spjatého pražského barikádníka Ivana Faltuse (19181945).

Ivan Faltus

Kohoutova ulice vznikla pojmenováním v roce 1945 na návrh místopisné komise k uctění památky Františka Kohouta, místního občana a člena odbojové skupiny Střed, popraveného 2. 5. 1945 v Terezíně (19141945).

Týmlova ulice vznikla v roce 1945 na návrh místopisné komise k uctění památky pedagoga, spisovatele, básníka a odbojáře Jana Týmla (19051945). V období protektorátu byl redaktorem odbojového periodika V boj. Od roku 1940 byl vězněn a zemřel na útrapy věznění v květnu 1945 v Lundu (Švédsko).

Jan Týml

Vokáčova ulice vznikla přejmenováním Erbenovy ulice v roce 1945 na návrh místopisné komise k uctění památky učitele, básníka Karla Vokáče (19031944), popraveného v Praze na Pankráci dne 12. 7. 1944.

Karel Vokáč

Kasalova ulice vznikla přejmenováním části Olbrachtovy ulice v roce 1973 na návrh pléna MNV v Zelenči na počest zemřelého  dlouholetého předsedy MNV Zeleneč Josefa Kasala (19601973), dříve dělníka a později vedoucího místní provozovny Okresního průmyslového podniku Praha-východ v Říčanech a komunistického zastupitele obce.

Pamětní deska Ivana Faltuse

K Feroně odloučený skladový provoz Ferona, a.s. místní dlouhá léta znali a někteří zde prožili velkou část svého pracovního života. Chci ale napsat o jedné zajímavosti týkající se Zelenče. V Paláci Ferona v Havlíčkově ulici v Praze je umístěna pamětní tabule zde výše zmíněného  barikádníka Ivana Faltuse. Tabule umístěná za vchodovými dveřmi připomíná oběť bojů z května 1945. Ivan Faltus byl tehdejším zaměstnancem  fy Mannesmann, která  zde sídlila.

Luděk Kudrna