Konstrukce svémyslického mostu bude stát na konci června

Demolice svémyslického mostu 24. 3. 2019

Bude most mezi Zelenčem a Svémyslicemi postaven včas? Nehrozí prodloužení uzavírky tak jako v případě mostu mezi Zápy a Brandýsem nad Labem? Tyto otázky jsme položili zástupci investora stavby, techniku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Janu Zákostelskému. Nová nosná konstrukce mostu by se měla nad dálnicí instalovat už na konci června.

Jaký je harmonogram prací na rekonstrukci mostu? Kdy se bude stavět nová konstrukce?

Harmonogram stavebních prací má zhotovitel nastavený tak, aby dodržel termíny stanovené ve smlouvě o díle, což znamená, že má stavbu dokončit do 6 měsíců od protokolárního předání staveniště (poznámka redakce: most se uzavřel 18. března). Předpoklad montáže nové nosné konstrukce, respektive pokládka nosníků, je o víkendu 22. a 23. 6. za plné uzavírky dálnice D10.

Kdy se očekává dokončení mostu? A nehrozí podobné problémy s prodloužením uzavření mostu podobně jako u mostu mezi Zápy a Brandýsem nad Labem?

Dle smlouvy je termín dokončení výstavby mostu naplánován na 30. 9. 2019. Na otázku zda nehrozí podobné problémy jako u mostu Zápy nelze zatím odpovědět, v současné chvíli práce běží dle časového harmonogramu (poznámka redakce: plánované otevření rekonstruovaného mostu mezi Zápy a Brandýsem zpozdila i výstavba kruhového objezdu u sjezdu ve směru na Prahu).

Dálnice D10 v místě, kde bude stát nový most

Kolik bude celá rekonstrukce stát? Bude se rozšiřovat i dálnice pod mostem?

Cena díla je 24,9 mil. korun bez DPH. Součástí rekonstrukce mostu není rozšíření dálnice, tudíž dálnice se rozšiřovat nebude. Poznámka redakce: rozšíření dálnice je v gesci ŘSD, jehož podmínkou pro budoucí provoz  3+3 pruhy na dálnici D10 je právě rozšíření mostu, pro Zelenečský časopis to v prosinci 2018 uvedl mluvčí ŘSD, Jan Studecký.

Jaké další rekonstrukce má KSÚS naplánovány na okrese Praha-východ?

Krajská správa a údržba silnic má na okrese Praha-východ naplánované například tyto akce, které by měly jít do realizace v dohledné době:

  1. III/3353 Hrusice most ev. č. 3353-2
  2. Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby
  3. II/113 Mukařov – Struhařov
  4. II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a
  5. II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce
  6. III/3339 Lipany – Říčany
  7. II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy
  8. II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
  9. II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Ondřej Kopa