Michael Husinec: Musíme si říct, jestli skutečně potřebujeme navýšit kapacitu školy o dalších 100 míst

Bude v příštím roce ve Feroně stát nová budova školy? Jak může obec řešit situaci s nedostatkem míst pro sportování v Zelenči? A jaké další cyklostezky se plánují v našem okolí? I na to jsme se zeptali Michaela Husince, starosty Zelenče.

Na posledním veřejném zasedání obecní zastupitelstvo schválilo stavbu školy ve Feroně. Kdy se začne stavět?

Neumím to zatím říct přesně. Musíme mít dokumentaci k provedení stavby a její nacenění, abychom věděli, v jakém množství objednat materiál. Na veřejném zasedání jsme probírali, že pokud bychom šli výběrovým řízením, musí být připravená dokumentace tak, aby mohlo být výběrové řízení vypsáno. To zatím není. Kdyby to dělaly Technické služby, k tomu jsou nutné kroky, které už byly odsouhlaseny – tedy rozšíření činností Technických služeb. Ale musíme sehnat zaměstnance, protože představa, že bych měl tu stavbu na krku já, je nemyslitelná. Pak by se dalo začít dříve, protože bychom technickou dokumentaci nemuseli mít hotovou se začátkem zemních prací a dalo by se stavět po etapách. Takže na dotaz kdy já zatím neumím odpovědět.

Zvládne se termín otevření k 1. září 2020?

Ruku do ohně za to dát nemůžu. Za určitých okolností se to dá zvládnout. Loni jsme hovořili o tom, že se začne v říjnu, v dubnu bude hrubá stavba a její dokončení bude v průběhu srpna. Takže kdybychom si vzali ten roční fázový posun, tak teoreticky ano. Ale musíme vzít také v úvahu, že firmy mají nedostatek zaměstnanců. I Technické služby si je musí zajistit. S materiálem je také problém. Teoreticky by ten rok mohl stačit, ale je to na hraně.

Areál bývalé Ferony

Proč jste se po dvou měsících rozhodl, že místo výstavby centrální školky budete podporovat stavbu další školní budovy?

Objekt ve Feroně se původně začal plánovat s účelem navýšení kapacity školy. My jsme neměli požadavek ze strany ředitelky mateřské školy. Tam jsme docílili před několika lety navýšení kapacity na 208 dětí a ta má klesající tendenci. V současnosti je to 148 dětí a kapacita školky se dále bude snižovat. Ten signál byl jasně dán písemně ze školy. Nejde o kapacitu, ale o místa ve třídách. Máme kapacitu školy 652 dětí, ale žáků je 602. Řešení této situace je problém základní školy. Proto jsme udělali kompromisní řešení s třídami ve Školní 3. Ale musíme si říct, jestli skutečně potřebujeme navýšit kapacitu školy o dalších 100 míst, což odpovídá 4 třídám ve Feroně.

Víme tedy, kolik nových tříd je v Zelenči akutně potřeba?

Za současného stavu jsou to dvě třídy a ty máme pokryty jejich umístěním ve Školní 3. Pokud budeme mít další budovu školy, musíme vědět, pro koho bude a jak ji budeme plnit. I ve vztahu ke Svémyslicím a Mstěticím. Snad nám na to také odpoví demografická studie. Ale to rozhodování je jiné než například v roce 2010, kdy tady jednoznačně chyběly dvě první třídy. Tehdy se muselo stavět, protože jiné řešení nebylo, ale teď oba dva máme indicie, že to možná ani nepotřebujeme. A na to, že to bude stát řádově 40 milionů, myslím, že ještě máme nějaký čas na rozhodování, aby bylo co nejefektivnější. Jestli použít tyto finanční prostředky na výstavbu školy, nebo si říct že je použijeme v areálu Ferony třeba ke sportovním účelům.

Na setkání s rodiči někteří zastupitelé zdůvodňovali rozhodnutí stavět ve Feroně školu tím, že hygiena neprodlouží výjimku na umístění tříd ve Školní 3. 

Nemyslím si to, že by to takhle bylo. Nebyla to výjimka, měli jsme problém a potřebovali jsme navýšit kapacitu školy. Abychom si pomohli, rozhodli jsme se, že využijeme tyto prostory, kde uděláme změnu užívání a viděli jsme to na dva roky. Proto to užívání bylo takto na dva roky  omezeno.  A jak už jsem s hygienou mluvil, při seznámení se s našimi podmínkami jsou podle nich tyto prostory vyhovující a to prodloužení je možné.

V Zelenči je velmi akutní nedostatek míst v tělocvičně během zimy. Nespokojení jsou fotbalisté, florbalisté, ale i další kroužky. Může obec nějak pomoci, například nafukovací halou?

Ne, že obec může pomoci, ale ona to má v gesci a nikdo jiný to za obec neudělá. Je na zastupitelích, abychom si to řekli. Už minulé zastupitelstvo, když se schvaloval záměr výstavby školy ve Feroně, tak tam zároveň padlo, že by vedle měla stát víceúčelová sportovní hala. A na tom se asi všichni shodneme, tak neztrácejme čas. Na účtu máme 68 milionů a úrok činil v květnu jen 41 korun a 67 haléřů. Je lepší to investovat do potřebných věcí pro obec. Ne ty peníze rozhazovat. Jsme jedna z mála obcí, která když si řekne, že tady postaví halu, tak ji postaví z vlastních prostředků. Teď, když slyšíme o využití školy, je potřeba si říct, na jak dlouho to bude. Na rok, na dva nebo na pět a pak to bude dům pro seniory? Nebo se budeme zajímat o nějaké sportoviště?

Jsme téměř v pololetí. Jaké máte priority pro tento rok?

Klíčové je, jestli se bude stavět škola. I když jsme se dohodli, tak si říkám, že bychom se měli ještě jednou zamyslet, abychom nepostavili něco, co pak nebude potřeba.

Máte nějaké nové informace o výstavbě ve Mstěticích? Kdy se začne stavět?

Připravuje se dokumentace pro územní řízení na infrastrukturu. A to musí být první krok, vodovod a kanalizace.

Zeleneč je cyklistická vesnice. Jaké jsou další plány s výstavbou cyklostezek?

V nejpokročilejším stavu je cyklostezka vedená okolo datového centra s vyústěním u hřbitova. Je na ni stavební povolení a zřejmě se na ni bude zavážet jako podklad odfrézovaná vozovka z dálnice mezi Radonicemi a Zápy. Další cyklostezka je v plánu od připravovaného podchodu kousek za Horními Počernicemi u čističky, kde bude cyklostezka na náš návrh vedena podél trati vpravo ve směru na Zeleneč kolem Kapličky a dále směrem na Mstětice a Nehvizdy. Tedy propojení Nehvizd, Mstětic, Zelenče a Horních Počernic jednou cyklostezkou. Další cyklostezka by pak měla vzniknout podél dálnice na Bílý vrch. Tuto cyklostezku jsem inicioval a Horní Počernice ji podporují, vznikne tím takový malý cyklistický okruh.

Plánované cyklostezky v okolí Zelenče. ZELENÁ – okolo datového centra; MODRÁ – Horní Počernice – Kaplička – Mstětice -Nehvizdy; ŽLUTÁ – okolo D10 k Bílému vrchu.

Budou také nějaké změny v dopravě a v parkování? Hovoří se například o plánech na zjednosměrnění ulice Karla Čapka.

Zatím nemáme výstup. Před třemi týdny jsem o tom hovořil s odborem dopravy. Ulice Karla Čapka je nejproblematičtější a bylo mi doporučeno, abychom požádali o přechodné opatření s tím, že by tam byla umístěna značka průjezd zakázán.

A ještě otázka na závěr – za dveřmi je léto, jak jej budete letos trávit? 

V létě budu v Zelenči, protože jsem si dovolenou vybral v závěru dubna. Doufám, že už bude dokončena optika, protože té se musím věnovat každý den.

Ondřej Kopa

 

2 Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.