SŽDC zveřejnila návrh jízdního řádu pro příští rok

Na stránkách správce železniční cesty (SŽDC) byl už vystaven návrh vlakového jízdního řádu pro příští rok. Na trati do Zelenče jsou jen kosmetické změny. Novinkou bude častější zastavování vlaků ve Mstěticích. Nově tak bude zajištěn přestup mezi vlakem a novou autobusovou linkou, která ke mstětickému nádraží pojede z Nehvizd

Na odjezdech vlaků ze Zelenče a do Zelenče se nic nemění. I v příštím roce budou ze Zelenče odjíždět vlaky ve směru na Masarykovo nádraží každou 10. a 40. minutu, a to i v sobotu a v neděli. Na hlavní nádraží pojede vlak každou 55. minutu ve špičkách pracovních dní. Z Masarykova nádraží budou spoje odjíždět jako doposud v 22. a 52. minutu a z Hlavního nádraží ve 44. minutu v odpolední špičce (13:44 až 19:44). Jedinou změnou je posun v odjezdech hradeckých rychlíků, které nově budou z hlavního nádraží odjíždět každou 6. minutu. I příští rok však budou kvůli výlukám jezdit přes Poříčany a Zelenči se vyhnou.

Ve Mstěticích bude ve špičkách dne zastavovat vlak každou půlhodinu. V těchto dnech se dokončují práce na autobusových točnách a probíhají testovací jízdy. Zahájení provozu nové autobusové linky spojující Nehvizdy s nádražím zatím není znám.

Budoucí točna autobusů u nádraží ve Mstěticích

Do provozu vlaků však v příštím roce zasáhnou výluky. Začnou totiž práce na optimalizaci traťového úseku Čelákovice – Lysá. Součástí bude i výstavba nového železničního mostu přes Labe v Čelákovicích. Postupně budou také zahájeny práce na optimalizaci tratě ze Mstětic do Prahy. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš k tomu pro Zelenečský časopis uvedl: „Na optimalizaci Lysá n. L. – Čelákovice jsou plánovány dlouhodobé výluky od 2. 3. 2020 do 28. 11. 2021. Zpoždění vlaků lze očekávat v řádu minut. Stavba úseku Mstětice – Praha-Vysočany přes Zeleneč bude letos zahájena přípravnými pracemi bez dlouhodobých výluk. Významnější výluky lze očekávat až od června příštího roku. Samotná optimalizace trati bude realizována až do přelomu roku 2023/2024.“

Vizualizace budoucí podoby stanice Praha-Vysočany /autor SŽDC/

Návrh nového jízdního řádu bude platit od 15. prosince a je k dispozici na webu SŽDC. Jde však o rozpracovanou verzi vydanou k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí může dojít k dalším dílčím změnám. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Připomínky lze zasílat nejpozději do 15. 7. 2019 na adresu idsk@idsk.cz.

Ondřej Kopa