Škola základ života

Budova Školní 2

Je neděle,  4. května 1919, po té strašné válce, svátek má svatý Florián. Posezení sousedů večer po vysazení lípy svobody na návsi v Zelenči. Karel Holub, rolník v Zelenči, během besedy se sousedy dospěl k názoru, že by bylo vhodné významné události v obci zaznamenávat v pamětní knize. Tehdejší starosta František Smolík mu potvrzuje, že „taková kniha se nachází na obecním úřadě v č. p. 2ʺ (za 15 roků zde vznikne první škola), „ale více než třicet roků nedotčená, bez jediného záznamuʺ. Tak Karel začíná psát zdejší pamětní knihu „S Bohem započatoʺ…..tady někde se začíná příběh zdejší školní budovy. Bohužel odhodlání kronikářovo skončilo jen několika listy zápisů v obecní kronice. A podobně škola….?????

V roce 1910… postavíme v Zelenči školu! … 1911… Zemská školní rada nepovolila zřízení expozitury školy v Zelenči z důvodu neuznání docházkové vzdálenosti školy ve Svémyslicích za značnou.

Zápis z pamětní knihy Zelenče, 1919

Od konce dvacátých let až do roku 1934 bylo téma stavby školní budovy a zřízení školy v Zelenči pravidelně, podobně jako dnes, v obci emotivně diskutováno.

V roce 1934…V pondělí 1. října ….hurá, v Zelenči máme naši školu, prozatím ale jen expozituru školy Svémyslice, v domě  č.p. 2, v přestavěné obytné budově společné s obecním úřadem, v někdejším sídle vrchnostenských šafářů.

Rok 1945….Je po 2. světové….Květnová exploze z výmetnice panzerfaustu odpáleného Antonínem Lukešem zdemolovala kancelář obecního úřadu, tehdy sídla Revolučního národního výboru. Budova školy to naštěstí ustála. Výnosem Zemského národního výboru v Praze byla expozitura školy v Zelenči k 1. listopadu 1945 osamostatněna.

Rok 1950…Zpátky do minulosti, do Svémyslic! …Kronikář Josef Zima se táže v závěru svého zápisu „Dočkáme se konečně nové školy v Zelenči ?ʺ

Kronika Zelenče 1950

Rok 2019 …..Po 100 letech lze konstatovat, že ani dvě světové války a různé společenské režimy v Zelenči školu…??????

Luděk Kudrna