Nové Mstětice už za dva roky, zastupitelstvo schválilo tři nové výbory

Ve Mstěticích by se měly začít stavět nové byty v roce 2021. Na zasedání obecního zastupitelstva to oznámil zástupce investora. Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení tří nových výborů. Nová školní budova ve Feroně by pak podle zprávy starosty měla být postavena nejdříve k 1. 9. 2021.

Ve Mstěticích aktuálně probíhají průzkumy pozemků a zaměřování. „V současné době projektujeme inženýrské sítě a komunikace a připravujeme dokumentaci, abychom mohli do tohoto území stavebně vstoupit. … Při standardním běhu všech řízení by měla být zahájena výstavba bytů v roce 2021. Přípravná fáze v podobě komunikací a sítí pro první etapu by měla být zahájena už v příštím roce,“ řekl na včerejším veřejném zasedání zastupitelstva zástupce investorské společnost Levinhor Roman Chytil.  Další etapy se pak budou stavět v souladu s územním plánem a také v návaznosti na obsazenost. V první fázi vznikne ve Mstěticích mateřská školka, s výstavbou školy se počítá ve druhé etapě, kdy by měla být postavena její první část. Investor převzal projekt se závazkem obce postavit školu, když jeho předchůdce už na školu zaplatil příspěvek 20 milionů korun. U školky zatím podle starosty není vyřešené, kdo bude jejím zřizovatelem, i když víceméně podpořil, aby zřizovatelem byla obec. Škola bude stavěna blokově podle toho, jak bude růst počet obyvatel Mstětic. V první fázi by ve Mstěticích mohlo bydlet 400 až 750 obyvatel.

Vizualizace projektu Nové Mstětice

Ve Mstěticích u nádraží vznikne ve spolupráci s krajem parkovací dům a přestupní terminál. O modelu výstavby a financování se podle místostarosty Michaela Husince ml. stále jedná. Zástupce investora Roman Chytil také upozornil na plánované bourání nádraží ve Mstěticích s výzvou směrem k obci, aby se pokusila zbourání této historické budovy zabránit, je-li to ještě možné. Starosta přislíbil, že ještě bude o nádraží se SŽDC jednat: „Já jsem u těch jednání byl a ptal se, proč chtějí tu budovu demolovat. Nevím, že by ten objekt něčemu překážel, prostě ho chtějí jenom zbourat,“ uvedl starosta.

Fotografie mstětického nádraží ze začátku minulého století

Obecní zastupitelstvo včera také zřídilo tři nové výbory a to jeden pro školství, kulturu a sport, dále dopravní výbor a třetí výbor pro strategické plánování a územní rozvoj.  Jejich obsazení budou řešit zastupitelé po prázdninách. Podle předkladatele návrhu Ladislava Mrklase by měla být ve výborech zastoupena i veřejnost a zelenečské spolky: „Chceme, aby ve výborech byli zastupitelé, ale také veřejnost, ať už spolky nebo jednotlivci, kteří mají zájem se podílet na jejich činnosti. Dohodli jsme se, že obě sdružení budou delegovat své zástupce v poměru 2:1, aby to odpovídalo složení zastupitelstva. Výbor by měl předkládat návrhy zastupitelstvu s tím, že konečné rozhodnutí bude vždy na zastupitelstvu obce.“

Na zastupitelstvu byla také krátce prezentována demografická studie, která by měla být brzy zveřejněna na stránkách obce. Ta by měla být mimo jiné vodítkem také pro plánování dalších míst ve škole a školce nebo sociálních služeb pro seniory. K další výstavbě školy ve Feroně architekt Dušan Urbanczyk uvedl, že veškerá dokumentace bude hotová v září. Starosta Michael Husinec k tomu dodal: „Teď sděluji, že jakmile bude dokumentace k provedení stavby, bude bezprostředně řešena veřejná zakázka. Standardním výběrovým řízením budou poptány firmy, aby z toho bylo patrné, za jakou cenu to dokáže společnost postavit. … Zahájení prací by mohlo být na začátku roku 2020 a termín realizace v řádu 12 až 14 měsíců. Škola by byla otevřená od 1. 9. 2021.“

Na zastupitelstvu bylo také přečteno plné znění dopisu zastupitelstvu od zelenečských seniorů, kteří žádali o přehodnocení výstavby školy ve Feroně s tím, že by měla obec věnovat finance i na potřeby dalších občanů a jinou občanskou vybavenost. V dalším dopise pak senioři poděkovali za finanční podporu činnosti Klubu senior.

Na závěr jednání zastupitelstva byly prezentovány návrhy na odstranění přehřívání učeben základní školy v Kasalově ulici. Některé prvky, jako jsou venkovní žaluzie, by měly být instalovány ještě během prázdnin.

Simona Kopová