Stavba svémyslického mostu se protáhne

Termín dokončení mostu mezi Zelenčem a Svémyslicemi je posunut na 21. října. Podle vyjádření zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) pro Zelenečský časopis zhotovitel stavby současně požádal o prodloužení termínu o dalších 28 dní. Středočeský kraj už začal plánovat opravu dalšího mostu v okolí přes dálnici D11, který spojuje Jirny s poděbradskou silnicí. 

Na začátku rekonstrukce byl termín dokončení mostu naplánován na 30. září. Ani nový říjnový termín však nemusí být konečný a otevření nového mostu se může protáhnout až do listopadu. Vyplývá to z vyjádření investičního technika KSÚS Jana Zákostelského: „Původní termín dokončení dle smlouvy je 21. 10. 2019, nicméně zhotovitel předložil žádost na prodloužení termínu o 28 dní.“ Ačkoliv byl most shozen na konci března, stavební firmě běží šestiměsíční lhůta až od faktického zahájení stavebních prací, tedy od 22. dubna.

Po pokládce nosníků na konci července nyní probíhá betonáž příčníků a desky mostu. Další práce včetně vyasfaltování mostu, jeho vybavení a konečných úprav jsou naplánovány do dalších dnů. Cena celé rekonstrukce mostu je smlouvou o dílo stanovena na 24 945 952,99 Kč bez DPH. Je však možné, že se navýší – zhotovitel stavby společnost DOPRASTAV předložil žádost na dodatečné vícepráce.

V našem okolí se aktuálně pracuje i na dalších silničních stavbách. Od pondělí 19. srpna bude kvůli rekonstrukci úplně uzavřena silnice II/610 v úseku Podolanka – Dřevčice. V dohledné době má být podle vyjádření Jana Zákostelského z KSÚS rekonstrován i most přes D11 v Jirnech. Radní Středočeského kraje v tomto týdnu v rámci posuzování EIA schválili také rozšíření dálnice D10 o další dva pruhy mezi sjezdy na Satalice a Radonice.

Plány zkapacitnění mimoúrovňových křižovatek D10 MÚK Satalice a MÚK Radonice

V rámci tohoto záměru dojde k úpravě mimoúrovňové křižovatky Radonice, výstavbě nové okružní křižovatky včetně vybudování nových „bypassů“ u stávající okružní křižovatky. Dále budou postaveny dva mosty, které nahradí stávající a budou odpovídat novému šestipruhovému uspořádání. Bude také postavena přeložka silnice II/0107 v ulici Bystrá.

Ondřej Kopa