Od pátku se opět změní doprava v některých ulicích

Doprava v některých zelenečských ulicích opět dozná změn. Na úřední desce byla zveřejněna nová vyhláška upravující provoz v ulicích Wolkerova, Studentská, Karla Čapka, Revoluční a Tyršova.  Provoz v nich zůstane jednosměrný, změní se však systém jednosměrek v Tyršově ulici. Naopak jednosměrky nebudou v ulicích Olbrachtova, Školní a v Kasalově ve směru od Mstětické.

Vyhláška tak navazuje na zářijové zasedání obecního zastupitelstva a požadavky občanů. Správní orgán obdržel připomínky a námitky především z ulice Olbrachtova a U Rybníka. Na obecní úřad byla po zavedení přechodné úpravy na konci srpna doručena petice s podpisy 71 občanů s pozitivní reakcí na úpravu v ulici Revoluční a Karla Čapka a také petice podepsaná 28 občany proti zavedení jednosměrek v ulicích Tyršova, Olbrachtova, Jiráskova a Wolkerova. Šest občanů odeslalo na obecní úřad e-mail, tři s negativní a tři s pozitivní odezvou. Odbor dopravy na Městském úřadě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav obrdžel k termínu zasedání připomínky a námitky celkem 31 občanů.

Zjednosměrnění se tak ruší v Olbrachtově ulici a v ulici Školní. Požadavek občanů vznesený na zasedání zastupitelstva, aby byla v Olbrachtově ulici nově značka průjezd zakázán, podle vyjádření starosty odmítla dopravní policie s tím, že je nevymahatelná. V Tyršově ulici jednosměrky zůstanou, ale nově bude ulice jednosměrná i ve směru z ulice K Feroně a doprava bude vyvedena jednosměrnou Wolkerovou ulicí.

Další požadavek, aby ve všech zjednosměrněných ulicích byla doplněna dodatková cedule upozorňující řidiče na obousměrný provoz cyklistů, nebyl do vyhlášky zapracován. Původní vyhláška platná od konce srpna tak byla obcí vzata zpět. Obec 18. října podala k odboru dopravy Městského úřadu v Brandýse nad Labem novou žádost, která vstoupila v platnost 21. října. Opět půjde o přechodnou úpravu, která bude platit do 31. prosince letošního roku. Podle vyjádření starosty obce Michaela Husince bude změna dopravního značení provedena v pátek  25. října.

Ondřej Kopa