V Zelenči se podepisuje další petice proti územní rezervě pro skladovací haly u Jiren

V Jirnech se bude opět po roce projednávat návrh Územního plánu počítající s vytvořením rezervy pro skladové haly v těsné blízkosti Zelenče. Návrh před rokem odmítli lidé v petici, s vytvořením rezervy nesouhlasilo ani zelenečské zastupitelstvo a některé spolky. Rezerva přitom leží na orné půdě nejvyšší kvality, jejíž odnětí ze  zemědělského půdního fondu je prakticky nemožné a musí být podloženo veřejným zájmem. V Zelenči se proti vymezení rezervy a tím i budoucímu překlopení v záměr, pro který je vytvořena, spouští další petice.

Jirenský územní plán vymezuje na orné půdě nejvyšší bonity plochy územních rezerv R.01 pro výrobu a skladování a R.02 pro izolační zeleň, s celkovou rozlohou v součtu více než 20 hektarů. Reálně tak hrozí, že už dnes zatížené území se v budoucnu rozroste o další skladové haly ve směru ke Mstěticím a Zelenči. Vynětí tak velkého množství půdy ze zemědělského půdního fondu by muselo posvětit ministerstvo životního prostředí. Navíc je třeba prokázat veřejný zájem na likvidaci pole, který by musel převážit nad ponecháním půdy pro zemědělskou činnost. Fakt, že se s rezervou počítá pro budoucí průmyslové využití potvrdilo i loňské veřejné projednávání územního plánu, kde podle názoru některých jirenských zastupitelů musí obec ponechat v územním plánu tuto rezervu, aby ji nezažaloval vlastník pozemků: „My v současné době, když ta rezerva tam byla už dávno navržená, nemůžeme ji nyní škrtnout z důvodu, že bychom mohli být osočeni ze znehodnocení pozemků a znehodnocení záměru. To znamená, že bychom pak mohli být napadení za ušlý zisk.“

Srovnání ploch R.01 a R.02 v návrzích územního plánu obce Jirny. Vlevo je stav dokumentace, která byla projednávána na veřejném projednání v lednu 2019, vpravo je situace k projednání v lednu 2020.

Podle předsedy spolku V Zelenči jsme doma Petra Miencila však aktuálně platná poslední změna územního plánu Jirny č.10 tyto rezervy neobsahuje; současný návrh vytvoření územní rezervy hodnotí jako ještě horší než ten loňský: „Pozměněný plán je bohužel opět v neprospěch zelenečských. Plocha R.01 se nikterak nezměnila, dokonce v místě, kde se nejvíce blíží rezidenční oblasti Zelenče byla odstraněna miniaturní zóna ochranné a izolační zeleně R.02. Další růst logistických areálů v okolí obce je závažný negativní společenský jev. Dochází zde nejen k degradaci krajiny ze zemědělské na průmyslovou, ale také k nárůstu dopravy, zvýšení hladiny hluku z dopravní obsluhy a z provozu areálů, dopravní zácpy na již tak zatížených silnicích 101 a 611, a k likvidaci kvalitní půdy nejvyšší bonity.“

Veřejné projednávání územního plánu Jiren 22. 1. 2019

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Jirny se uskuteční ve středu 15. ledna od 15 hodin v Kulturním domě Jirny. Článek o loňském projednávání si na našem webu můžete přečíst zde.

Spolek V Zelenči jsme doma připravuje i letos petiční akci proti vytvoření územních rezerv v blízkosti Zelenče. Občané mohou petici podepsat od zítřka 14.1. do pondělí 20. 1. do večera v koloniálu u Součků, v cukrárně Katalpa a pravděpodobně i v obchodě se smíšeným zbožím u Štěpánky. Plány na výstavbu dalších skladových hal v dotčeném území v říjnu 2017 připomínkovalo prostřednictvím podpisové akce spolku  téměř 800 obyvatel Zelenče a své podpisy připojilo také na 250 lidí přímo z Jiren. K jirenskému územnímu plánu se pravděpodobně vyjádří také obecní zastupitelstvo, které se sejde na pracovním jednání v pondělí 20. ledna.

Simona Kopová

2 Comments on “V Zelenči se podepisuje další petice proti územní rezervě pro skladovací haly u Jiren”

  1. Dobrý den,
    trápí mě nejen to, že draze zaplacené bydlení „na venkově a na čerstvém vzduchu“ degradují plechové krabice rostoucí v blízkém okolí jako houby po dešti, ale především fakt, že kvůli jednorázovému zisku nenávratně mizí nejkvalitnější pole. Jirenští představitelé by se měli zamyslet a přehodnotit svůj přístup. Čí zájmy zastupují? A na čí úkor? Škoda, že se nemusí bát žaloby od sousední obce za zhoršení životního prostředí a znehodnocení celé lokality.
    Ráda se k petici připojím a myslím, že by to udělala spousta dalších spoluobčanů, jen se přimlouvám za lepší informovanost. O petici jsem se dozvěděla náhodou z vašeho časopisu.

Comments are closed.