Dokument: Připomínky obce Zeleneč k Územní plánu Jirny

Zelenečští zastupitelé podali připomínky k Územnímu plánu Jiren. Ten počítá s vytvořením územní rezervy pro výrobu a skladovací haly ve směru na Zeleneč a Mstětice. Rezerva přitom leží na orné půdě nejvyšší kvality, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu je prakticky nemožné a musí být podloženo veřejným zájmem.  Obec Zeleneč nesouhlasí se salámovou metodou parcelace území a jeho přeměnou na sklady a logistická centra. Zastupitelstvo se vymezuje proti výstavbě dalších skladů na tomto území.