Jana Malá: S uzavřením školy se vyrovnáváme postupně, rádi bychom pro žáky vytvořili přehledný systém

Od středy jsou v rámci mimořádných opatření kvůli koronaviru zavřené školy. Opatření platí do odvolání. Žáky i jejich rodiče teď čeká nelehké období a důležitá bude domácí příprava. S ředitelkou zelenečské základní školy Janou Malou jsme připravili odpovědi na několik otázek.

Jak se škola vyrovnala s touto nenadálou situací? Komunikují s ní nadřízené školské orgány?

Škola se s ní vyrovnává postupně, rádi bychom vytvořili funkční a přehledný systém vzdělávání žáků. Zatím vyučující zadávají úkoly různým způsobem, což se nám nezdá být účelné. Sejdeme se na výjezdním kurzu od pátku do soboty a upřesníme si, který systém bude platit. Odbor školství Brandýs nad Labem se poměrně rychle zorientoval a snaží se nám dávat aktuální informace. Celá situace navíc přispěla k propojení ředitelů škol, kde se snažíme si předávat zkušenosti.

Máte představu kolik dětí a rodičů bylo od pondělí v povinné karanténě?

V karanténě je podle našich zjištění 9 rodin z naší školy.

V jakém režimu nyní pracují učitelé?

Učitelé jsou nyní v systému částečné práce z domova. Pravidelně docházejí do školy, kde mají zadané úkoly. Od příštího týdne bychom rádi zavedli systém výměny úkolů a individuálních konzultací.

Jakou podobu má aktuálně domácí „učení“ žáků a jak často mají vypracovávat domácí úlohy?

Před odchodem žáků ze školy jsme všem doporučovali pravidelný denní čas, kdy by se měli věnovat učení. Vyučující jim zadali úkoly na týden. Úkoly jsou zadávány přes internet nebo přes mobilní telefon. Rodiče by měli během dneška/zítřka dostat přístup na e-dokumenty Nové školy (1. stupeň), nebo Frause (2. stupeň). Některé úkoly naleznou na iškole – v záložce Komunikace, nebo v záložce Další/Domácí úkoly.

Budou za toto období hodnoceni?

Ano, budou hodnoceni jak známkami, tak by měli dostat i slovní hodnocení, pokud úkoly nezvládnou podle očekávání.

Blíží se přijímačky na střední školy, jak pracujete s těmito žáky?

Učivo, které potřebují žáci na přijímačky, bylo z velké části probráno. Součástí domácí přípravy budou také cvičné Cermat testy, aby byli žáci stále v tempu. Bohužel teď nemáme moc možností jim dávkovat práci podle času tak, aby měli srovnání mezi sebou i s ostatními například v paralelních třídách. Příprava je hodně o jejich motivaci. Spravedlivé je, že všichni jsou ve stejné situaci.

Ondřej Kopa