Zápisy do první třídy letos na dálku

Nouzový stav, uzavření škol a pandemie koronaviru letos změní i zápisy do prvních tříd. Ty se budou muset uskutečnit bez osobní přítomnosti budoucích prvňáčků. Zápisy tak budou formální a zatím se nebude rozhodovat o odkladech. O další informace s organizováním výuky v nouzovém stavu jsme požádali ředitelku zelenečské základní školy Janu Malou. 

Jak bude v Zelenči organizován zápis do prvních tříd?

Zápis bude tentokrát pouze formální. To znamená, že děti neprojdou zápisem osobně, ale pouze rodiče přihlásí své děti pomocí formuláře Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče budoucích žáků. Dokumenty naleznou na webu stejně jako přesný postup podání. Termínem jsou ve dnech 1. – 3. 4. 2020. Pokud někdo nemá možnost vytisknout formulář a poslat, prosím rodiče o telefonickou domluvu, kdy mohou přijít, aby se v ředitelně nesetkalo více lidí najednou. Zároveň bych ráda poprosila všechny, kdo budou dotazník vyplňovat, aby do něj napsali podrobněji než obvykle informace o svém dítěti. Jsou to obvyklé otázky, které probíráme s dětmi a rodiči u zápisu – co mi ještě moc nejde, s kým bych byl rád ve třídě apod.

Pokud se děti nezúčastní zápisu, jak budete rozhodovat, zda je dítě způsobilé nastoupit do první třídy?

Bohužel v tomto režimu nefungují ani pedagogicko-psychologické poradny, takže o odkladech bude pravděpodobně rozhodnuto až později. V tuto chvíli nemáme jinou možnost než nechat posoudit rodiče, zda je jejich dítě zralé na výuku ve škole. Všechny doklady k odkladu budeme zřejmě dostávat se zpožděním. Prosím jen, aby tito rodiče zároveň se žádostí o přijetí poslali i Žádost o odklad.

Kolik prvních tříd v příštím roce otevřete a kde budou umístěny?

První třídy budou pravděpodobně tři a umístěny budou místo nynějších tříd 2.A, 2.B a 2.C.

Ministr školství uvedl jako nejbližší možný termín otevření škol druhou polovinu května. Co to pro Vás znamená?

Už se na otevření školy moc těšíme. Čím dřív, tím líp.  Na druhou stranu to pro  nás znamená, že na konci školního roku budeme mít nedostatek informací týkajících se příštího roku 2020-20201 o počtu tříd a počtu žáků v nich. Tím pádem nebudou rozvrhy, pravděpodobně ani umístění do učeben a podobné organizační záležitosti. Vše je totiž závislé na počtu žáků, kteří přijdou do 1. tříd (odklady) a těch, kteří se dostanou na víceletá gymnázia. Organizačně tedy bude náročnější začátek nového školního roku.

Změní se jinak závěrečné hodnocení dětí? Jak jsou dnes známkovány za domácí přípravu?

Známkování se nemění. Žáci by měli být známkováni za domácí přípravu motivačně, tzn. kdo se snaží, má hezkou známku navíc, ten kdo práce neodevzdává často, toho učitelé kontaktují a dohadují se o náhradním řešení. Tím řešením je většinou krabice u hlavního vchodu s předáváním tiskovin. Čeká nás čtvrtletní hodnocení a zatím se zdá, že žáci, kteří spolupracují a komunikují s učiteli a je jich velká většina, si známky spíš vylepšili, než naopak.

Asi nebude čas v červnu na školní výlety. Původně také měli jet děti do Švédska. Zruší se tento zájezd?

Zájezd do Švédska byl zrušen. Momentálně jednáme o vrácení peněz. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy se uvolní hranice, nejsem schopná teď říci, kdy by se mohl uskutečnit. Koncepce tohoto zájezdu se nám ale moc líbí a proto se myšlenky na výjezd nezříkáme. Akce školy, které jsou spojeny s ubytováním a stravováním samozřejmě nebudou – to je spojeno se zákazem. Pokud by se situace změnila a objekty objednané se otevřely, bude záležet na učiteli, který školu v přírodě, nebo kurz organizuje. I na těchto akcích se učí.

Ondřej Kopa