Alena Ješinová: Kdy otevře školka? Klonila bych se k termínu 11. května

Vláda začala uvolňovat některá opatření proti šíření koronaviru. Školy budou otevírány postupně. V plném rozsahu ale do prázdnin otevřeny nebudou. Na prvním stupni budou možné dětské skupiny do 15 dětí. Nejméně se počítá s návratem žáků 2. stupně a středoškoláků s výjimkou maturantů. K otevření mateřských škol vláda žádné stanovisko nezaujala. Zelenečská mateřinka je uzavřená od 16. března. Na zápis nových dětí a plánované znovuotevření jsme se zeptali ředitelky školky Aleny Ješinové. 

Jak letos bude probíhat zápis do školky?

Ve srovnání se zápisy z minulých let bude mít zápis na nový školní rok 2020/2021 několik odlišností. Bude bezkontaktní. Doba zápisu musí být prodloužena, zápisy budou probíhat v termínu od 4. 5. – 11. 5. 2020. Vzhledem k situaci nelze přihlášku do MŠ potvrdit lékařem, což je pro přijetí do MŠ nezbytné. Rodiče si tedy společně s přihláškou do MŠ stáhnou z našeho webu také čestné prohlášení o očkování dítěte. Tyto dva tiskopisy spolu s kopií očkovacího průkazu a rodného listu doručí do MŠ podle svých možností jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do schránky na zahradě MŠ ve dnech 5. května a 6. května 2020 v čase 13:00 – 16:00 hodin. Dále pak budou e-mailem vyrozuměni o registračním čísle dítěte a možnosti vyjádřit se k podkladům zápisu.

Kolik dětí můžete přijmout? Už víte do jakých tříd a v jakých budovách budete příští školní rok?

Počítáme s počtem cca 50 dětí. Většina dětí bude přijata do tříd Sluníčka, Berušky a Světlušky. V příštím roce zatím počítáme se všemi šesti třídami provozu, ale uvidíme po zápisu, zda se podaří MŠ naplnit.

Kolik dětí odchází do první třídy a víte, jak to bude letos s odklady?

V letošním roce máme 55 dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Zatím máme ohlášených 5 odkladů školní docházky.

V jakém režimu teď školka pracuje?

Paní učitelky jsou zatím doma a provádí samostudium – sledují online přednášky, čtou odbornou literaturu, tvoří třídní vzdělávací plány, tvoří pomůcky, šijí roušky apod. Z odborných textů a přednášek tvoří zápis, který si později poslechneme všechny na našich pedagogických poradách. V budově Faltusova se maluje, což bylo původně plánováno na prázdniny. Od příštího týdne se budeme scházet na pracovištích a budeme ve všech budovách dezinfikovat, mýt okna, uklízet pracoviště i zahrady.

Dokážete odhadnout, kdy se školka znovu otevře?

O této situaci přemýšlím neustále. Původně jsem měla vizi, že otevřeme po Velikonocích. V současné době, kdy byl prodloužen nouzový stav do 30. dubna, bych se klonila k termínu 11. května. Ale velice záleží na vládních postupech, jak se pandemie bude vyvíjet. Otevřením školy totiž všichni rodiče dětí, které k nám do MŠ dochází, ztratí nárok na ošetřovné. Nyní bych  ráda zjistila situaci v Zelenči, tzn. kolik rodičů by otevření MŠ skutečně potřebovalo. V tuto chvíli si myslím, že nejsme schopny naplnit požadavky na chování – roušky – děti 3x denně jedí a pijí každou chvíli, výměny roušek, metrové vzdálenosti mezi jedinci a tudíž nezajistíme bezpečné prostředí.

Ondřej Kopa