Druhý stupeň se může od 8. června vrátit do školy na dva dny v týdnu

Ministr školství Robert Plaga v tomto týdnu oznámil, že se žáci druhého stupně základních škol v omezené míře mohou do lavic vrátit 8. června. „Je tu jasná dobrovolnost,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. S touto dobrovolností počítá i zelenečská základní škola, která na své webové stránky umístila informace a přihlášku k prezenční výuce v červnu. Termín pro odevzdání přihlášky je pondělí 1. června.

Podobně jako na prvním stupni se můžou děti vzdělávat jen v 15-ti členných skupinkách. Do školy však budou chodit pouze dva dny v týdnu. Program bude v určených dnech řídit třídní učitel. V prvním týdnu od 8. června se uskuteční třídnické hodiny, aby třídní učitel zjistil stav  vědomostí u konkrétních žáků. V týdnu od 15. června by měli být přizvání učitelé předmětů, kde mají žáci největší problémy. V tomto týdnu se také bude uzavírat klasifikace. Poslední týden od 22. června se budou řešit organizační věci spojené s koncem roku.

Všechny informace najdou rodiče na webu školy, kde si také stáhnou přihlášku a čestné prohlášení. Bývalá děkanka Pedagogické fakulty a prorektorka Univerzity Karlovy profesorka Radka Wildová k tomu uvedla: „Ta myšlenka není špatná, je komplikovaná pro realizaci, ale pokud děti pracovaly a opravdu je bavila ta online výuka s učiteli a kamarády, tak já myslím, že využijí tu příležitost se zase setkat. Tam nikdo nechce, aby děti psaly písemky, aby dopočítaly všechny příklady v učebnicích a dopsaly všechny stránky do sešitů. Je to prostě o tom, že se sejdou, popovídají si a že si třeba řeknou, co komu dělá problémy a učitel na to může navázat.“

Ondřej Kopa