Zastupitelstvo schválilo grantový systém, letošní uzávěrka je 19. 6.

Obecní zastupitelstvo schválilo pravidla pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Zelenče. Uzávěrka žádostí je do pátku 19. 6. Granty budou poskytovány v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, zdravotní a sociální péče a v ostatní zájmové činnosti.

Autorkou grantového systému je zastupitelka Petra Moravečková. Finanční podpora bude poskytována buď jako individuální nebo programová dotace. Minimální spoluúčast příjemce podpory bude 20 % z celkových nákladů, pokud nebude ve vyhlášeném programu stanoveno jinak. Spoluúčast na jednorázové akce nebude vyžadována, pokud výše požadované finanční podpory na akci nepřesáhne částku pět tisíc korun. Pravidla pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Zelenče byla dnes zveřejněna na webu obce.

O grantech budou rozhodovat výbory pro školství, kulturu a sport a také výbor pro strategické plánování. O přidělení finanční dotace pak rozhodne obecní zastupitelstvo. Na stránkách obce jsou ke stažení žádosti o poskytnutí dotace a také formulář pro její vyúčtování. To musí být provedeno u dotace na celoroční činnost nejpozději do 31. ledna následujícího roku, nebo u poskytnutí grantu na jednorázovou akci do 30 dnů od jejího konání.

Ondřej Kopa