Správa železnic zveřejnila návrh jízdního řádu pro příští rok

Na webu Správy železnic (SŽ) byl vystaven návrh vlakového jízdního řádu pro příští rok. Na trati do Zelenče se plánují jen kosmetické změny. Uspíší se odjezdy vlaků z Masarykova nádraží. Mění se i odjezdy ze Zelenče. Do provozu vlaků v příštím roce výrazně zasáhnou výluky kvůli optimalizaci tratě. Kvůli tomu se také prodlouží o několik minut jízdní doba vlaku ze Zelenče na Masarykovo nádraží.

Z Masarykova nádraží budou od poloviny prosince jezdit vlaky každou dvacátou a padesátou minutu. Jejich odjezd se tak uspíší o dvě minuty oproti stávajícímu jízdnímu řádu. Ze Zelenče ve směru na Masarykovo nádraží bude vlak jezdit každou 14. a 44. minutou. Odjezd tak bude o čtyři minuty prodloužen proti dnes platnému jízdnímu řádu.

 

Ve směru na hlavní nádraží pojede vlak linky S9 každou 54. minutu ve špičkách pracovního dne doplněný o vlaky ve 4:24 a 5:24 hodin. Poslední vlaky z hlavního nádraží do Zelenče pojedou ve 23:25, 23:53 a v 0:30 hod. V sobotu i v neděli bude i v příštím roce jezdit noční flamendr ve 2:30 z hlavního nádraží. Celý návrh jízdního řádu najdete zde.

Do provozu vlaků v příštím roce zasáhnou výluky. Budou pokračovat práce na optimalizaci traťového úseku Čelákovice – Lysá, kde se staví i nový železniční most přes Labe v Čelákovicích. Postupně budou také zahájeny práce na trati ze Mstětic do Prahy. Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš k tomu dříve pro Zelenečský časopis uvedl: „Na optimalizaci Lysá n. L. – Čelákovice jsou plánovány dlouhodobé výluky do 28. 11. 2021. Zpoždění vlaků lze očekávat v řádu minut. Stavba úseku Mstětice – Praha-Vysočany přes Zeleneč bude letos zahájena přípravnými pracemi bez dlouhodobých výluk. Významnější výluky lze očekávat až od června příštího roku. Samotná optimalizace trati bude realizována až do přelomu roku 2023/2024.“

Stavba provizorního železničního mostu přes Labe v Čelákovicích

Návrh nového jízdního řádu bude platit od 13. prosince a je k dispozici na webu SŽ. Jde však o rozpracovanou verzi vydanou k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí může dojít k dalším dílčím změnám. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Připomínky lze zasílat nejpozději do 15. 7. 2020 na adresu idsk@idsk.cz.

Ondřej Kopa, autor je člen dopravního výboru zastupitelstva