Optimalizace železnice ze Mstětic do Vysočan slavnostně zahájena

Slavnostní zahájení optimalizace trati v Horních Počernicích

Na nádraží v Horních Počernicích byla slavnostně zahájena optimalizace trati ze Mstětic do pražských Vysočan. Během následujících čtyř let získá trať parametry železničního koridoru. Umožní to zrychlení vlaků a přidání nových spojů. Zcela se promění vysočanské nádraží, v Horních Počernicích přibude nové nástupiště ve směru do Lysé a nová nástupiště se vybudují i v Zelenči, kde je propojí podchod. Novinkou pak bude stanice Praha-Rajská zahrada situovaná v bezprostřední blízkosti metra linky B. 

Přestavbou tak projde celý patnáctikilometrový úsek trati, který naváže na už rekonstruovaný úsek z Čelákovic do Lysé nad Labem a na druhé straně do Mstětic. Dosavadní maximální traťová rychlost se zvýší až na 160 kilometrů v hodině. Po výhybnu Skály navíc vznikne tříkolejný elektrifikovaný úsek, který ještě více zvýší kapacitu trati. Jak na slavnostním zahájení stavby v Horních Počernicích uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, trať číslo 231 bude plnit důležitou roli v pražské příměstské dopravě a do vlaků se podaří dostat nové cestující, kteří zatím jezdí autem. „Věřím, že do roku 2025 bude radost bydlet v Lysé nad Labem z pohledu komfortu dopravy,“ dodal Jiří Svoboda.

Optimalizace trati Praha-Vysočany -Mstětice

V Zelenči se začne intenzivněji stavět až v příštím roce. Letos by měly být na trati postaveny provizorní výhybky v Zelenči a na Černém Mostě, aby vlaky mohly přejíždět z jedné koleje na druhou a nevznikaly ještě větší zpoždění než jsou plánována. Jak už jsme několikrát napsali, v Zelenči budou postavena nová nástupiště a dva nové podchody. Jeden u nádraží, druhý podchod u Ferony propojí Kopretinovou ulici s ulicí K Feroně. Podchody však bohužel nebudou bezbariérové. Podle Správy železnic to nejde kvůli stísněným prostorovým podmínkám. U nádraží bude bezbariérový přístup na nástupiště řešen jako doposud přechodem přes železniční přejezd. Součástí nástupišť budou kryté přístřešky pro cestující a informační systém o odjezdech vlaků a zpoždění.

Nejvíce se promění stanice ve Vysočanech. Stávající nádraží bude zbouráno a nahradí jej nová odbavovací hala, která vznikne v podchodu z ulice. Nově budou vybudována dvě ostrovní nástupiště a jedno vnější. Zcela nová bude zastávka na Rajské zahradě. Cestu k vlakům tam zajistí lávka, která překlene Chlumeckou ulici.

Celkové investiční náklady činí 5 407 803 659 Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby bude Společnost Mstětice-Vysočany, kterou tvoří Subterra, OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha. Plánovaný termín dokončení je v únoru 2024.

Ondřej Kopa, autor je členem dopravního výboru zastupitelstva