Známe termíny výluk na železnici, vlaky nepojedou během říjnových víkendů

Od začátku července začínají výluky na naší trati. U mnoha spojů dochází ke změně odjezdů z pražského Masarykova nádraží (zpravidla 10. a 50. minutu) a z hlavního nádraží (30. minutu ve špičce). Doporučujeme proto sledovat aktuální jízdní řád. Nepřetržité výluky, kdy bude zachován provoz po jedné koleji,  jsou během prázdnin naplánovány v těchto dnech: 29. 7. 2. 8., 5.9. 8., 2531. 8. a 1.4. 9. V září je naplánována jedna víkendová úplná noční výluka a během víkendů v říjnu pak v úseku Horní Počernice – Mstětice úplná výluka od 8 do 20 hod., kdy budou vlaky nahrazeny autobusy. O podrobnější informace Zelenečský časopis požádal mluvčí Správy železnic Radku Pistoriusovou.  

Jak jsou naplánovány výluky na trati v okolí Zelenče v souvislosti s optimalizací trati?

V tuto chvíli aktualizujeme harmonogram prací a nyní máme projednané výluky do října 2020. Konec roku a roky následné se teprve budou projednávat. V měsících červenec až říjen budou probíhat denní výluky od 8 do 16 hodin a bude zachován provoz vždy jen po jedné koleji. Noční výluky, od 22 hodin do 4 hodin ráno, jsou naplánovány v září. Nepřetržité výluky budou probíhat v období 29. 7.  2. 8., 5.9. 8. (vkládání provizorních výhybek Černý Most) a také 25.31. 8., 1.4. 9. (vkládání provizorních výhybek Zeleneč). Při těchto nepřetržitých výlukách bude taktéž zachován provoz po jedné koleji.

Výlukový jízdní řád platný ve dnech 1.3. a 7.9. července 2020, v pracovní dny od 7:50 do 16:00, víkend 4.6. července 2020, od 7:50 do 17:50 hod.

Jsou v plánu úplné výluky dopravy ve stanici Zeleneč a nahrazení vlaků autobusy?

V zářijovém týdnu 13.19. 9. budou probíhat noční výluky (224 hod.) obou dvou kolejí v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice, během nichž se s náhradní autobusovou dopravou nepočítá. Víkendy v říjnu 10.11. 10., 17.18. 10. a 24.25. 10. budou probíhat nepřetržité výluky v obou kolejích v čase 820 hod. v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice, kdy bude přerušen provoz úplně a počítá se se zavedením náhradní autobusové dopravy.

Radka Pistoriusová

Jak jsou naplánovány práce v samotném Zelenči?

Na trati v okolí Zelenče bude zahájena stavební činnost v březnu 2021, kde dojde k výstavbě části nového nástupiště. Následovat bude od dubna do července 2021 rekonstrukce koleje číslo 2, včetně přilehlého nástupiště a započne výstavba podchodu. Od července do listopadu 2021 proběhne rekonstrukce koleje číslo 1 včetně dokončení celého nástupiště a dostavby podchodu.

Bude během rekonstrukce trati uzavřen železniční přejezd u nádraží v Zelenči pro silniční dopravu? V jakých termínech?

Ano. Uzavírka přejezdu se bude vázat k jeho celkové rekonstrukci. Realizace přejezdu bude probíhat ve dnech 18. 4. – 1. 5. 2021 v koleji č. 2 a od 8.21. 8. 2021 v koleji č. 1. Detailnější informace poskytneme před samotnými pracemi.

Kdy je naplánována rekonstrukce nádraží ve Mstěticích a jak bude probíhat?

Rekonstrukce stanice Mstětice je v přípravě, je součástí rekonstrukce úseku Čelákovice – Mstětice, termín realizace předpokládáme od jara 2022.

Ondřej Kopa, autor je členem dopravního výboru zastupitelstva obce