Stavba školy ve Feroně má začít tento rok, na chodník v Kmochově se připravuje projekt

Budova školy ve Feroně se začne stavět ještě v tomto roce. Na bouřlivém červencovém zasedání zastupitelstva to prohlásil starosta obce Michael Husinec. Na zasedání byly nakonec projednány i další body, které navrhovali Sousedé pro Zeleneč a starosta je původně odmítal dát na program schůze. Využití pozemků ve Feroně, revitalizaci rybníka, rekonstrukci střechy a možnou nástavbu na budově školky ve Školní 2 musí ještě projednat strategický výbor. U chodníku v Kmochově ulici zastupitelé schválili usnesení, které ukládá starostovi neprodleně zahájit práce na projektu a realizaci výstavby chodníku.

O výstavbě školy ve Feroně se mluví už několik let. Obec vlastní platné stavební povolení a se stavbou už druhý rok počítá investiční plán a rozpočet obce. Ačkoliv tak bylo slibováno už loni v dubnu, ve Feroně se zatím ještě stavět nezačalo. Výstavbu školy ve Feroně podpořila na zastupitelstvu i ředitelka základní školy Jana Malá: „Budu mít šest doufám kvalitních učitelů, ale já pro ně nemám místo, kam je posadit.“ Také dodala, že nemá prostor pro půlení tříd a podporuje výstavbu školy tak, aby byla dokončena k 1. září 2021.

Vizualizace architektonického návrhu novostavby školy /autor ing. arch. Dušan Urbanczyk/

Starosta obce k tomu uvedl, že letos se škola stavět začne i proto, že je příznivá cena na stavebním trhu a kvůli koronaviru klesá cena stavebních prací. Zastupitel a předseda školské rady Ondřej Kopa dodal, že termín stavby školy se neustále odkládá a původně se počítalo s dokončením k 1. 9. 2020„Pořád pouze posouváme termíny, odhlasovali jsme to, je to v investičním plánu a jen z roku na rok přesouváme v rozpočtu 20 milionů.“  Starosta odmítl jako nereálný požadavek zastupitelů za Sousedy pro Zeleneč zajistit, aby bylo do 30. září zadáno zpracování studie na komplexní využití pozemků vlastněných obcí v areálu bývalé Ferony. Nakonec bylo schváleno usnesení, podle kterého by měl strategický výbor do 21. září připravit podklady, na jejichž základě bude studie zadána.

Stejně tak má strategický výbor na základě dalších usnesení připravit podklady pro studii na revitalizaci okolí rybníka a také rekonstrukci budovy školky ve Školní ulici. Jednodušší bylo rozhodnutí o plánované výstavbě chodníku v Kmochově ulici, o kterém se už mluví několik let a byl také ve volebních programech. Zastupitelé schválili návrh usnesení podaný Sousedy pro Zeleneč, aby starosta neprodleně zahájil práce na projektu a následnou realizaci výstavby chodníku. Situaci v ulici budou v příštích měsících výrazně komplikovat i práce na optimalizaci železniční trati. Výstavbu chodníku na zasedání zastupitelstva podpořilo i několik občanů bydlících v této lokalitě. Místostarosta obce Michael Husinec mladší k tomu dodal, že už přípravu projektu poptal.

Většina šesti zastupitelů odmítla schválit usnesení, podle kterého by měl finanční výbor provést do konce letošního září kontrolu všech nájemních smluv. Místostarosta to odmítl s tím, že to má finanční výbor dělat ze zákona a není potřeba o tom hlasovat. Zastupitelstvo dále schválilo mimo jiné žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce devíti subjektům a také nákup elektřiny a plynu pro obec a její příspěvkové organizace na komoditní burze.

Simona Kopová