Zelenečské spolky se už brzy dočkají nových prostor

Absence malé tělocvičny možná bude mít od září alespoň částečné řešení. Starosta obce na posledním zastupitelstvu oznámil, že jednal s majitelem budov u rybníka, kde bývalo květinářství a tiskárna. Zastupitelstvo obce pak jednomyslně schválilo uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čísle popisném 13 U rybníka.

Zastupitel Michal Gazdo k tomu na zasedání zastupitelstva uvedl, že „prostory jsou strategické, a pokud si to obec bude moci dovolit, bylo by dobré je využít, protože v nejbližších měsících není obec schopna zajistit jakoukoliv alternativu volných prostor.“ 

Už v červnu se uskutečnila pracovní schůzka všech zelenečských spolků a klubů s cílem popsat chybějící prostorové kapacity v Zelenči pro volný čas. Z iniciativy členky školského výboru zastupitelstva Andrey Podlipské pak vznikl seznam chybějících prostor a sportovišť v Zelenči. V nevyhovujících podmínkách se často scházejí senioři, stolní tenisté mají jen několik hodin na trénink ve velké tělocvičně a stávající areál už dávno nestačí ani fotbalistům SK Zeleneč.

Do jednoho z pronajímaných objektů se také zřejmě přesune obecní knihovna, která je dnes umístěna v rozpadajícím se domě u rybníka. O dalším využití všech prostor by pak měl co nejdříve rozhodnout školský výbor.

Ondřej Kopa