Jana Malá: Celé září budeme opakovat učivo. Musíme namotivovat děti, abychom vše zvládli

V úterý začíná nový školní rok. Kvůli koronaviru budou některé děti chodit do školy po téměř půl roce. Nad školami přitom stále visí hrozba karantény a přechodu na distanční výuku. Ta už letos bude povinná pro všechny děti. Na podrobnosti k začátku školního roku jsme se zeptali ředitelky zelenečské základní školy Jany Malé.   

Letošní začátek školního roku bude asi složitější než jindy. Na jaká hygienická opatření si budou muset žáci a učitelé zvyknout? 

Škola respektuje zvýšené hygienické nároky na provoz. Všichni se budeme snažit předejít možnosti nákazy v podmínkách, které nám škola dává. Myslím, že naši žáci i učitelé už jsou z června zvyklí se pohybovat v podmínkách zvýšených hygienických předpisů. Vše už znají. Pravidelné mytí rukou a dezinfekce, větrání, omezení kontaktních her a v případě respiračního onemocnění buď nošení roušky, nebo izolace a odchod domů. V tuto chvíli nejsou roušky povinné ani ve společných prostorách. Zároveň nemusíme chodit do školy a ze školy postupně, tím jsme se přiblížili normálnímu provozu školy. Vypracovali jsme také plán chování v případě, že by se ve škole vyskytla nákaza covidem 19. Velmi doufám, že jej nebudeme muset použít. Věříme svým rodičům, že nám v tom pomohou a budou zodpovědní.

Některé děti se vracejí do školy po téměř šesti měsících, pamatujete na to v učebních plánech?

V tuto chvíli máme zmapovanou situaci probraného učiva a kromě jedné třídy byla všechna látka probrána. Něco jiného jsou ale vědomosti, které si žáci z toho období odnesli. Tady předpokládáme poměrně velké rozdíly mezi těmi dětmi, které školu navštěvovaly a těmi, kteří zůstali na distančním vzdělávání. Jsme si toho vědomi, a tak jsme se rozhodli věnovat celé září opakování učiva předešlého ročníku. Zpočátku formou spíš hravou, ale nevylučuji ani později klasické metody zkoušení. Potřebujeme děti namotivovat tak, abychom mohli v následujících měsících pokračovat ve výuce a vše jsme zvládli. Na konci září se rozhodneme, jestli v jednotlivých třídách budeme upravovat rozsah učiva, například vyloučením nadstavbových témat.

Je škola připravena na opětovný návrat vzdálené výuky? Ačkoliv bychom si ji nepřáli…

Škola věnovala o prázdninách mnoho času a financí právě zlepšení možností v rámci distanční výuky a také výuky IT přímo ve škole. Byl vytvořen systém distančního vzdělávání, který je založen na konkrétním emailu jednotlivých žáků tak, aby byl zabezpečen před vnějšími vlivy. Chceme vytvořit jednotný systém zadávání úkolů, kdy jsme přešli na nový systém Škola OnLine. Máme také nové vybavení učeben pro výuku informatiky, jazyků a přírodovědných předmětů. Celá škola má nyní připojení k vysokorychlostnímu internetu a wifi, která obsáhne všechny prostory. A máme spoustu zkušeností – to vše bychom využili, pokud by tato situace nastala. A můžeme jen doufat, že nenastane.

Jaký pro Vás osobně bude letošní školní rok? 

Já se na nový školní rok těším. Letos mám pocit, že okolo sebe mám zase lidičky, které jejich práce baví a jsou ochotni dělat věci, které nemusí, ale které děti baví. Pravděpodobně se škola rozroste o nové prostory a budeme tak moci například dělit třídy a mít víc zajímavých programů. Letos si vyzkouší půlené třídy šesté ročníky. I v této nejisté době se budeme snažit děti zaujmout i našimi programovými dny.

Ředitelka ZŠ Jana Malá zahajuje školní rok 2019/20

Co přinese tento školní rok dětem? A kolik dětí bude navštěvovat zelenečskou školu?

Dětem přinese novou techniku, nové učitele, nové metody (např. v 1. třídě) a nové pomůcky. Trochu jim ale i vezme. Zatím nejsme rozhodnuti, zda s nimi vyjedeme mimo naši republiku, jak bylo připraveno již loni. V tuto chvíli se zdá, že výjezdy do Francie, Švédska, Polska a na Slovensko nebude možné uskutečnit.

Mění se s novým školním rokem něco v přístupu ministerstva školství k základním školám?

Co se týká ministerstva – máme slíbené finanční prostředky na dovybavení technického vybavení školy a ministerstvo vydalo několik doporučení týkajících se snížení obsahu vzdělávání. Tato doporučení vnímáme jako možnost pro ty žáky, kteří budou mít problém při plnění povinností.

Ondřej Kopa, autor je předsedou Školské rady