Michael Husinec už nebude starostou Zelenče

Michael Husinec ke včerejšímu datu rezignoval na funkci starosty a  končí i jako zastupitel. Tuto překvapivou zprávu oznámil na včerejším zastupitelstvu krátce po půl jedenácté večer místostarosta Michael Husinec mladší. Starostou Zelenče byl téměř 32 let.

Starosta byl v posledních týdnech na neschopence a posledních dvou jednání zastupitelstva se nezúčastnil. Michael Husinec mladší k tomu uvedl: „Starosta dal rezignaci k první veřejné schůzi, tedy je to k dnešku. Já jsem to od něj obdržel o víkendu.“ Jako náhradník do zastupitelstva nastoupí Roman Doležal. Nového starostu budou zastupitelé volit na veřejné schůzi za tři týdny 14. prosince.

Včerejší veřejná schůze byla rekordní svou délkou, zastupitelé jednali téměř pět hodin. Nejprve byly projednány body z přerušeného zasedání z 9. listopadu. Zastupitelé schválili mimořádnou grantovou výzvu na podporu zelenečských subjektů věnujících se zájmovým volnočasovým aktivitám, kterým byla tato činnost znemožněna nebo omezena v důsledku druhé vlny vládních proticovidových opatření .  Tyto subjekty mohou požádat o grant ve výši až 30 tisíc korun. Podrobnosti budou zveřejněny v grantové výzvě, lhůta pro podání žádosti bude do 4. prosince. „Jsou tady některé dlouhodobě fungující spolky a subjekty, které tady poskytují některé služby a jsou existenčně ohroženy těmito opatřeními,“ zdůvodnil návrh jeho autor a předseda školského výboru Ladislav Mrklas.

Na zastupitelstvu byly také prezentovány podklady strategického výboru zastupitelstva na využití bývalého areálu Ferony.  Ten se shodl na tom využít už vydaného stavebního rozhodnutí a zahájit stavbu základní školy s jasným záměrem změny stavby před dokončením ze základní na mateřskou školu. Zastupitelstvo už o tomto projektu jedná dva roky a záměr se již několikrát měnil ze základní na mateřskou školu a naopak. Autor článku na veřejném zasedání vyjádřil přesvědčení, že snad už je tato změna poslední. Místostarosta obce nyní musí projednat s architektem možnost změny projektu. „Realizační firmy to udělají za rok. Když teď vybereme, oni kopnou na jaře, takže do roka… čtrnácti měsíců,“ dodal ke stavbě Michael Husinec mladší.

Chátrající areál bývalé Ferony

Strategický výbor pak navrhl zadat studii na využití zbývajících částí pozemku Ferony.  Návrh počítá především s víceúčelovou halou pro společenské, sportovní i kulturní aktivity. Do studie budou zahrnuty i plány na nový podzemní vodojem, bytový dům pro seniory a přesun nefotbalových outdoorových sportovišť z areálu SK Zeleneč.  Zatímco školka by získala centrální budovu ve Feroně, základní škola by mohla přesunout první třídy natrvalo do stávající budovy školky ve Školní 2. Ve Školní 3 by se pak opět začala používat malá tělocvična.

Na řadě bodů se včera zastupitelstvo neshodlo. Neprošel návrh předsedkyně Finančního výboru Hany Urbánkové na zřízení vkladového účtu s bonifikací u některé z komerčních bank a převedení částky 30 milionů korun na tento účet. „Sto milionů korun leží na účtech obce ladem a žere je tříprocentní inflace.. V rozpočtu jsme navíc měli naplánováno 300 tisíc příjem z těchto peněz a tím, že se to neuložilo jinam, ten příjem není,“ zdůvodnila Hana Urbánková svůj opakovaný návrh.  Většina zastupitelů odmítla i návrh na nákup státních pokladničních poukázek a shodla se pouze na zřízení spořícího účtu u Komerční banky.

Na zastupitelstvu byla dále prezentována studie na výstavbu chodníku v Kmochově ulici. Vytvoření několika parkovacích míst v lištárně, se kterými počítá letošní plán investičních akcí, většina zastupitelů odmítla. Druhá včera zahájená veřejná schůze, na které byla oznámena rezignace starosty, byla přerušena a bude pokračovat v úterý 1. prosince od 18 hodin.

Ondřej Kopa