Zelenečské koledování bude!

Zelenečské koledování letos bude. Kvůli epidemiologickým opatřením si ale všichni zazpíváme před svými domy. Texty koled, které by měly znít Zelenčem 23. prosince od 18 hodin, dostaneme do svých schránek. Organizátoři také připravují speciální nahrávku, která bude před akcí k dispozici na kanálu YouTube a na obecním webu. Zájemci letos nepřijdou ani o betlémské světlo. Na Štědrý den se v Zelenči bude vůbec poprvé sloužit odpolední „půlnoční“ mše. 

Zelenečské koledování se letos uskuteční už popatnácté.  Ani kvůli epidemiologickým opatřením tak podle organizátorky koledování Aleny Bauerové letos nepřijdeme o společný adventní zážitek. „Zkusme rozeznít Zeleneč koledami tak, že si koledy zazpíváme venku, před svými domy nebo právě tam, kde zrovna budete. Vodítkem vám může být nahrávka, kterou pro vás připravujeme na YouTube,“ říká Alena Bauerová s tím, že odkaz bude zveřejněn na webu obce od 21. prosince.

Texty letošních koled najdou všichni zelenečští ve svých schránkách společně s malým dárkem. „Protože má koledování letos výročí, připravili jsme pro vás spolu s obcí zpěvník „15 let Zelenečského koledování“, kde jsou uvedeny všechny dosud zpívané koledy spolu s akordy,“ dodává Alena Bauerová. Zájemci podle ní budou mít i letos možnost odnést si domů betlémské světlo. Skauti jej budou rozdávat na hřišti 23. prosince od 17 do 18 hodin.

Na Štědrý den by se pak v Zelenči měla vůbec poprvé uskutečnit i odpolední „půlnoční“ mše. Podle organizátora Jiřího Skřivana se bude konat od 14 hodin na asfaltové ploše u fotbalového hřiště. Budou zajištěna i místa k sezení,  organizátoři jen prosí o dodržování rozestupů.

Pořadatelům všech akcí včetně již uskutečněného Čertobraní patří velký dík za to, že pomáhají udržovat Zeleneč „živý“ a podporují pospolitost a milou vánoční náladu i v letošní nelehké situaci.

Ondřej Kopa