Od zítřka nové kupony na popelnici, do 15. 1. odečty vody

Od středy 6. ledna můžete v úředních hodinách na obecním úřadě koupit nové kupony za svoz popelnice. Jejich cena se navýšila o 5 %. Do 15. ledna pak běží termín pro doručení odečtových údajů za spotřebu vody. Na jejich základě bude vystavena faktura za odběr vody za období od 1. května 2020.

Popelnice se i v letošním roce budou vyvážet v úterý. Dvoutýdenní svoz bude v každém sudém týdnu od úterý 12. ledna. V úterý se vyváží i tříděný odpad. Co do tříděného odpadu patří najdete přehledně na stránkách obce.

Nejpozději do pátku 15. ledna musíte na obecní úřad doručit údaje pro odečet spotřeby vody. Snadné vyplnění prostřednictvím počítače nebo mobilu umožňuje portál Můj vodoměr. Tento způsob ušetří nejen váš čas, ale také čas pracovnic obecního úřadu a zpracovateli dat. Druhá možnost je vyplnění odečtového lístku, který jste dostali do schránek před Vánocemi a jeho doručení na obecní úřad. Za vodné a stočné v příštím roce zaplatíme 33 Kč/ma 35 Kč/m3.

Ondřej Kopa