Připravuje se dokumentace pro novou vysokorychlostní trať v blízkosti Zelenče

Správa železnic zahájila přípravné práce na výstavbě vysokorychlostní železnice (VRT) z pražských Běchovic do Poříčan. Ta povede v blízkosti Zelenče mezi dálnicí D11 a Šestajovicemi. Přestupní terminál Praha-východ, který bude stát u Nehvizd, už má vysoutěženou architektonickou podobu. Už byl také vysoutěžen projektant trati. Zahájení stavby se plánuje na rok 2025.

Dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci EIA vypracuje česko-francouzsko-britské sdružení Sudop Praha, Egis Rail a Mott MacDonald. Společnost Sudop už oznámila, že od 6. ledna budou prováděny průzkumné sondy a hydrogeologické měření v souvislosti s přípravou dokumentace pro územní řízení. Dokumentace by měla být hotová do poloviny příštího roku. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda k tomu uvedl, že „příprava prvních úseků VRT intenzivně pokračuje.“

Mapa prvního úseku vysokorychlostní trati Praha-Běchovice – Poříčany (pro zvětšení obrázek rozklikněte)

Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, vysokorychlostní trať se odpojí od stávající rychlíkové trati na Moravu za železniční stanicí Praha-Běchovice. Od Běchovic povede VRT na sever, kde se obloukem kolem Xaverova dostane za prvním odpočívadlem a tvrzí Hummer k dálnici D11. Na jejím jižním okraji pak bude vedena okolo Šestajovic, Jiren až k Nehvizdům, kde se plánuje přestupní terminál Praha-východ. Terminál by měl podle zadávací dokumentace sloužit pro východní část Středočeského kraje a dokonce i pro regionální dopravu pro cesty do Prahy. Na terminál u Nehvizd by měla navazovat regionální autobusová doprava, což by byl další důvod pro autobusové spojení Zelenče se Šestajovicemi a Jirnami. U terminálu by pak mělo vzniknout také parkoviště s kapacitou 3000 míst.

Vítězný architektonický návrh terminálu v Nehvizdech

Terminál v Nehvizdech se stane prvním nádražím v České republice postaveným na vysokorychlostní trati. Vítězem architektonické soutěže na podobu nádraží se stalo sdružení „MP+ov Nehvizdy 2020“, za kterým stojí společnost Metroprojekt ze Sudop Group a architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

Celý traťový úsek z Běchovic do Poříčan je koncipován jako čtyřkolejný pro vlaky o rychlosti až 350 km/h. Minimální rychlost je 200 km/h. Trať musí být dimenzována pro provoz vlakových jednotek i souprav složených z lokomotivy a vozů. Podle plánů Správy železnic bude trať využívána téměř všemi dálkovými vlaky z Prahy na východ –⁠ například expresními vlaky z Prahy ve směru Kolín a Pardubice nebo ve směru Nymburk a Hradec Králové. Tyto vlaky tak uvolní prostor pro další rozvoj atraktivní příměstské dopravy mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025, provoz by měl být zahájen v letech 2028–⁠2029.

Ondřej Kopa, autor je členem dopravního výboru zastupitelstva