V pátek se spouští registrace seniorů 80+ na očkování proti COVID-19

Od pátku 15. ledna se mohou senioři starší osmdesáti let registrovat v centrálním registračním systému. Registraci mohou provést i rodinní příslušníci, lékaři nebo sociální pracovníci. Objednání lze provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory – 1221. Nejbližší středočeské očkovací místo  bude v nemocnici v Brandýse nad Labem.

Pro registraci je důležité vyplnit on-line registrační formulář. Odkaz na portál Centrálního rezervačního systému najdete zde. Pozor, registrační formulář by měl být v provozu skutečně až od pátku 15. 1. Zájemci o očkování budou následně vyzváni k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si vyberete termín na základě zaslaného PIN kódu. Na očkování se musíte rezervovat dvakrát, protože se očkují dvě dávky.  Nejbližší očkovací centrum ve Středočeském kraji bude nemocnice v Brandýse nad Labem a od 1. března také velkokapacitní očkovací centrum v Říčanech. Každé očkovací centrum by mělo být schopné naočkovat až 600 lidí denně. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková /STAN/ k tomu uvedla: „Budeme mít v každém okrese minimálně jedno velkokapacitní očkovací místo, ale současně by měla zůstat funkční i očkovací místa v nemocnicích.“

Schéma průběhu očkování včetně registrace

Od února pak bude možná registrace pro očkování všech seniorů nad 65 let a také všech ohrožených skupin obyvatel bez ohledu na věk. Mezi ty patří nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Očkování pak budou také pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst). Nutná bude opět předchozí registrace v Centrálním rezervačním systému.

Široká veřejnost by pak měla být očkována v rámci třetí fáze od července. Očkování není povinné a je bezplatné. K registraci bude vždy sloužit Centrální rezervační systém. Evidence očkovaných bude ve zdravotnických systémech ISIN a ve službách eGovernmentu jako je Portál občana.

Ondřej Kopa