Jana Malá: Distanční výuku zvládáme nad očekávání. Vyznamenání má 85 % žáků

Školní rok je ve své polovině. Děti by si měly užívat pololetní prázdniny a už se těšit na ty jarní, ale na odpočinek na horách to bohužel nevypadá.  Letos je totiž všechno jinak. Pololetní výpis z vysvědčení si domů přinesli jenom prvňáci a druháci. Ostatní školáci si mohou pololetní hodnocení zobrazit zatím jen na počítači, papírový výpis dostanou, až se fyzicky vrátí do škol. Celá škola byla v lavicích pouze v září, pak s různými omezeními podle tříd před Vánocemi. Těžká situace pro všechny. Proto jsme po půl roce opět položili několik otázek ředitelce zelenečské školy Janě Malé.

Proč se škola v letošním pololetí rozhodla pro klasické známkování a ne slovní, které doporučilo ministerstvo?

Ve škole stále platí směrnice, která byla vydána již k závěrečnému hodnocení v minulém školním roce, nebo-li základem hodnocení je klasifikace ve stupnici 1–5. Zákonní zástupci mohou ale požádat o formativní hodnocení a pedagogové v tom případě hodnotí žáky slovně. Na konci školního roku 2019–2020 požádali zákonní zástupci jedné žákyně ze 7. třídy a nebyl problém tuto žákyni slovně hodnotit. V tomto pololetí nikdo o slovní hodnocení nepožádal. Můj osobní názor opřený o konzultace s odborníky je, že pokud můžeme zachovat jakoukoliv část vzdělávání v kolejích, na které jsou žáci zvyklí, tak se o to snažme. Být alespoň trochu normální v nenormální době.

Jak jste letos přistupovali ke klasifikaci? 

Klasifikace v naší škole má poměrně jasná pravidla, která jsme stanovili ve chvíli, kdy MŠMT potvrdilo, že také výuka online je povinná. Hodnotíme jak práci v prezenční výuce, tak výstupy z distanční výuky – jak odeslané práce, tak práci v online hodinách. Hodnocení by mělo (a doufám, že je) vždy podloženo zpětnou vazbou směrem k žákům.

Jak zvládají děti a učitelé online výuku?

K téhle otázce bych asi ještě přidala jednu velkou skupinu: rodiče. Vzhledem k tomu, že jsem v minulých dnech podepisovala pololetní vysvědčení, řekla bych, že zvládají nad očekávání. Ve škole přibylo hodnocení „samé jedničky“ o 30 %, vyznamenání má 85 % našich žáků. Obrovské zlepšení! Trochu se obávám o výpovědní hodnotu tohoto hodnocení.

Nejsložitější to mají žáci posledních ročníků. Jak s nimi pracujete?

Deváťáci mají samostatné hodiny matematiky navíc, v českém jazyce paní učitelka již najela na přípravu na zkoušky CERMAT. V matematice začnou příští týden. Žáci mohou samozřejmě online konzultovat s vyučujícími problémy, se kterými se setkají. Všichni mají založenou učebnu pro odcházející žáky, kde dostávají aktuální informace k přípravě na přijímací řízení, od prosince probíhají konzultace v modelu rodič – žák – ředitelka školy nad vhodností výběru střední školy. V tuto chvíli již přes 11 žáků má připravené přihlášky a může je poslat na střední školy. Předpokládám, že v příštím týdnu bude již většina žáků mít přihlášky hotové.

Přivítala byste letos zrušení přijímacích zkoušek? Jak může škola na přijímačky připravit?

Zrušení přijímacích zkoušek se mi nezdá reálné. Nevidím klíč, jakým by přijímaly střední školy s velkým převisem své budoucí studenty. Jak jsem již výše popsala, známky na vysvědčení asi nebudou relevantním vodítkem. Navíc,  vidina testu žáky motivuje k učení a i když to není plnohodnotná výuka, stále by měla žáky připravit na střední školu. Tam se jich nikdo nebude ptát, jestli látku brali prezenčně, nebo distančně. Bude se předpokládat, že ji zvládají. Na druhou stranu školy, které se potýkají s nedostatkem studentů, by asi přijímací testy vypisovaly zbytečně. Možnost rozhodnutí řediteli středních škol se mi zdá jako dobrá myšlenka.

Už máte představu, jak letos budete organizovat zápisy do prvních tříd?

Vše o zápisech do 1. tříd je už na webu školy. Vzhledem k tomu, že jde o dubnový termín, doufám, že děti projdou klasickým zápisem. Dokumenty k zápisu se budou posílat přes e-mail školy. Dokonce někteří rodiče, kteří byli zvyklí na únorový termín, mi doklady již poslali. Těšíme se na nové žáčky i na jejich rodiče a doufáme, že počítač uvidí až jako starší školáci.

Ondřej Kopa