Do Prahy vlakem každých 15 minut. Známe plány SŽDC.

Oprav na železnici spojující Zeleneč s Prahou si nelze nevšimnout. Vlaky často jezdí podle výlukového jízdního řádu. Ráno často nabírají zpoždění i v desítkách minut. Na vlak se nelze spolehnout, pokud jezdíte do práce nebo cestujete návaznými spoji mimo metropoli. Tento stav trvá bohužel už řadu měsíců. Kdo si ale myslí, že opravou železničního přejezdu v Zelenči tento stav skončí, ten se plete. Optimalizace trati mezi Prahou a Lysou nad Labem je naplánována až do roku 2024. Po jejím skončení bychom však mohli jezdit do Prahy vlakem každou čtvrthodinu. Plánuje se také úprava obou nástupišť v Zelenči a cestující ve směru na Čelákovice se dočkají zastřešené čekárny. Alespoň to tvrdí mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiaš, kterému jsme položili několik otázek na toto téma.

Jak dlouho budou trvat práce na opravě trati mezi Prahou a Lysou nad Labem?

V současnosti dokončujeme rekonstrukci železniční stanice Čelákovice, předpoklad dokončení je na začátku příštího roku. Ve stanici budou zřízeny dva podchody, jeden u výpravní budovy, druhý na propojení ulic Kollárova – Mochovská, oba s přístupem na obě nástupiště. Dále se připravují stavby s předpokládanými termíny zahájení  v rozmezí 4/2019 – 4/2020 a s ukončením v rozmezí 12/2021 – 12/2023, termíny jsou v závislosti na postupu přípravy a možností výluk. Rekonstrukcí tak projde železniční stanice v Lysé nad Labem a dojde k optimalizaci traťového úseku mezi Lysou a Čelákovicemi. Optimalizací projde i úsek mezi Čelákovicemi a Mstěticemi, kdy mimo jiné bude postaveno nové nástupiště ve Mstěticích. A konečně optimalizovat se bude i úsek ze Mstětic do Vysočan přes Zeleneč.  Stavbou dojde k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, odstranění technicky nevyhovujícího stavu, zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení cestovních dob. Rovněž dojde je zlepšení integrace trati do městské dopravy vytvořením přestupní vazby mezi vlakem a metrem na Rajské Zahradě.

Plánuje se po opravě trati zvýšení počtů osobních vlaků mezi Čelákovicemi a Prahou? Před dvěma lety bylo např. v návrhu jízdního řádu počítáno s jedním spojem navíc v ranní špičce.

Jedním z hlavních cílů všech staveb na rameni Lysá – Praha je umožnit zvýšení počtu vlaků během přepravních špiček na 4 páry osobních vlaků za hodinu v pravidelném intervalu 15 minut, a to pro zkrácení doby čekání na vlak i z důvodu narůstajícího počtu cestujících ve vlacích. Jejich zavedení je v gesci Středočeského kraje (resp. IDSK) v závislosti na jeho dopravní politice a finančních prostředcích. Dále by po rekonstrukci měly na trati jezdit spěšné vlaky Nymburk – Praha, rychlíky Hradec Králové – Praha a expresy Hradec Králové – Praha, každá z těchto linek ve špičkovém intervalu 60 minut.

Jak je ještě v letošním roce naplánována výluková doprava?

Pro rekonstrukci železniční stanice Čelákovice se předpokládá v termínu 17. 7. – 6. 8. výluka jedné koleje v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice, kdy bude vydán výlukový jízdní řád. Ostatní práce v Čelákovicích probíhají bez významného vlivu na jízdy vlaků. Mimo to probíhá pravidelná údržba.

V těchto dnech byl opraven železniční přejezd v Zelenči. SŽDC plánuje výstavbu podchodu pod železniční tratí. Jak bude do budoucna řešena železniční zastávka v Zelenči?

Nová nástupiště se budou nacházet přibližně v místě stávajících nástupišť. Přístup na obě nástupiště bude zajištěn bezbariérovými chodníky z ulice Čsl. armády a podchodem pod nástupišti. Na nástupiště č. 2 je navíc zajištěn přístup chodníkem z ulice Husovy. Další  podchod pro pěší bude pod tratí propojující ulice Kopretinova a K Feroně. Bezbariérovost je zabezpečena nedalekým přejezdem.

Nástupiště ve směru na Čelákovice je nekryté. Neuvažuje SŽDC o výstavbě alespoň jednoduchého krytého přístřešku ve stylu autobusové zastávky?

Na každém nástupišti budou nové přístřešky. Vzhled a tvar nosné ocelové konstrukce vychází z  používaného zastřešení nástupiště, které je jednotně použité i v navazujícím traťovém úseku.

Jaké plány má SŽDC s nádražím ve Mstěticích?

Výpravní budova železniční stanice Mstětice s nevyhovujícími rozměry a ve špatném technickém stavu bude zbořena a nahrazena novým jednopodlažním provozním objektem s prostory pro řízení provozu, sociální zařízení, umístění nové technologie zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a napájení.  Ve Mstěticích je navržena výstavba nového mimoúrovňového ostrovního nástupiště s přístupem podchodem a s přístřešky.

Děkuji za odpovědi. Redakčně zkrátil a upravil Ondřej Kopa