O novém řediteli školy bude v osmičlenné konkurzní komisi za obec rozhodovat jen jeden zastupitel

Ve výběrové komisi na nového ředitele zelenečské základní školy za obec zasedne místostarosta. Návrh, aby v ní zasedal i předseda školského výboru Ladislav Mrklas zastupitelé většinového uskupení nepodpořili. Podobně nebyl zvolen ani zástupce zřizovatele obce do školské rady. Většinou sedmi hlasů byla naopak odhlasována změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zelenou dostal návrh na pořízení studie proveditelnosti navýšení kapacity školky ve Školní 2 a 3. Všichni zastupitelé také přijali návrh umožňující poskytnout Klubu Senior již „přiklepnutou“ finanční podporu.

Hlavním bodem včerejšího zasedání bylo jmenování komise pro konkurz na ředitele základní školy. V osmičlenné komisi zasednou tři lidé spojení přímo ze Zelenčem. Předsedou bude úřadující místostarosta Michael Husinec mladší, pedagogické pracovníky bude zastupovat zástupkyně ředitelky ZŠ Marcela Havelková a rodiče do školské rady zvolená Barbora Nová. Dalším členem komise určeným obcí bude ředitel pražského gymnázia Špitálská Antonín Zajíc. Návrh, aby v komisi zasedal předseda školského výboru zastupitelstva Ladislav Mrklas většina sedmi zastupitelů nepodpořila. Stejná většina pak odmítla Ladislava Mrklase zvolit i do školské rady, kde obec nemá už půl roku svého zástupce a fakticky tím porušuje školský zákon.

Dlouze byl na zasedání diskutován návrh změny směrnice pro zadávání veřejných zakázek, konkrétně zvýšení limitu v  první kategorii zakázek malého rozsahu, které vybírá starosta bez výběrového řízení, až do hodnoty 219 999 korun. Doposud o těchto zakázkách rozhodoval starosta bez vědomí zastupitelstva jen v limitu pod sto tisíc korun. Ve zdůvodnění předloženém zastupitelstvu zaznělo, že u stávající směrnice „neodpovídá horní hranice ceny havarijním a nouzovým stavům, které nastávají při zajištění běžného provozu technické infrastruktury a majetku obce.“ Zvýšení limitu o 120 % je nastaveno na základě výběrového řízení, které obec v současné době připravuje, sdělil dále na dotaz účastníka jednání předkladatel návrhu Jiří Skřivan. Místostarosta Michael Husinec k navrhované změně mimo jiné uvedl, že: „Za mě se tady neděje nic nepřístojného. Jsou prostě stavy, kdy potřebujeme vybrat konkrétní produkt od konkrétní značky a tohle nám dává jenom možnost poptat tři, pět nebo klidně deset od jedné značky. Typicky jsou to čerpadla a podobná zařízení. Anonymizace toho, jak to mám vypisovat, mně to strašně komplikuje a svazuje ruce.“

Stávající podobu směrnice hájila její původní předkladatelka Petra Moravečková: „Nevím, o jaké anonymizaci a byrokratizaci se tady mluví. Ve dvojce do půl milionu se nemusí vypisovat na profil zadavatele, směrnice k tomu nijak nezavazuje, nemusí to tam být. Uděláš si tři nabídky, nikam to nevypisuješ, žádná anonymizace, z nabídek starosta, nebo místostarosta vybere, jedná, zrealizuje a jenom informuje zastupitelstvo. Tam není žádné hlasování.. já bych třeba chtěla, aby zastupitelstvo hlasovalo nad půl miliónu, ale máte tam až nad milion a teď chcete zvednout i tu první kategorii, kde zastupitelstvo není ani informováno?“ Zastupitel Ondřej Kopa v závěru diskuse uvedl, že přijetím směrnice se řada veřejných zakázek malého rozsahu posune do první kategorie a starosta o tom nebude muset informovat zastupitelstvo, tak jak mu to ukládá směrnice u zakázek ve druhé kategorii. „Jsme v tuto chvíli v situaci, kdy nemáme starostu, kdy já sám pro svoji ochranu bych nezvyšoval tyto limity a vždy bych informoval zastupitelstvo,“ poznamenal. Návrh na změnu směrnice byl následně přijat většinou sedmi hlasů.

Ke vzácné jednomyslné shodě dospělo celé zastupitelstvo ve věci návrhu na pořízení studie proveditelnosti navýšení kapacity školky u rybníka. Studie však musí být na základě doplňujícího návrhu místostarosty rozšířena například také o geologický průzkum, vyjádření hasičů, radonový průzkum, měření hluku a dopravní studii. Zahájením a vedením přípravných prací byl v souladu s návrhem pověřen zastupitel Ladislav Mrklas.

Návrh na vybudování psího parku zastupitelka Petra Moravečková stáhla s tím, že jej po projednání ve strategickém výboru předloží na příštím zasedání zastupitelstva. Většina zastupitelů se vyjádřila pro vybudování parku, neshoda byla na lokalitě, kde by měl být umístěn.

Úřadující místostarosta na začátku zasedání informoval o pozastavení přípravných prací na budování chodníku ke hřbitovu a cyklostezky kolem datového centra. U projektu totiž chybí vyjádření správce plynovodu. Na místě budoucího chodníku se také bude provádět archeologický průzkum.

Příští zasedání zastupitelstva bude svoláno na čtvrtek 24. června.

Simona Kopová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *