Ředitel školy se bude vybírat ze čtyř kandidátů, školu opouští také osm učitelů

Poslední předprázdninové zasedání zastupitelstva opět zahájilo vyškrnutí části programu. Úřadující místostarosta na úřední desce nejprve zveřejnil 16 bodů programu. Na zasedání zastupitelstva pak vznesl vlastní protinávrh a body navrhované opozičním sdružením navrhl stáhnout. Zastupitelé pak mimo jiné schválili návrh zadání územního plánu a souhlasili s mimořádným finančním darem pro obce zasažené ničivým tornádem na jižní Moravě. Místostarosta také informoval o výběrovém řízení na ředitele školy.

Pozvánka na zastupitelstvo se původně neshodovala ve dni a datu konání, čehož si nikdo nevšiml až do včerejška, kdy jsme pozvánku zveřejnili na facebookové stránce časopisu. Program veřejného zasedání původně obsahoval 16 bodů. Místostarosta však na začátku veřejné schůze navrhl stažení pěti bodů předložených Sousedy pro Zeleneč. Toto jednání je v přímém rozporu se zákonem o obcích. Už dříve byl starostovi obce zaslán výklad Ministerstva vnitra, podle kterého body, které jsou předem předloženy zastupiteli, musí být zahrnuty do programu zastupitelstva. Většině zastupitelstva pak samozřejmě nic nebrání v tom tyto návrhy a jejich usnesení demokratickou většinou odmítnout. Nemůže ale odmítnout samotnou diskusi.

Včerejší zasedání zastupitelstva se konalo za minimální účasti veřejnosti

Největší debata byla věnována návrhu na zadání územního plánu obce Zeleneč. Ta by měla vycházet z pocitové mapy zveřejněné na webu obce. Podle pořizovatele územního plánu Jana Šímy se do dotazníku zapojilo okolo stovky občanů. „Všichni se měli možnost vyjádřit k tomu zadání, my jsme tam dali všechny požadavky a bude to předmětem zpracování a posuzování,“ uvedl k územnímu plánu úřadující místostarosta Michael Husinec mladší s tím, že zastupitelé nyní nehlasují o konkrétních částech územního plánu. Územní plán musí vzít v potaz i plán výstavby ve Mstěticích.

Zastupitelé včera neuzavřeli diskusi o vybudování psího parku. Části zastupitelů se nelíbilo jeho umístnění v blízkosti hřbitova u datového centra. Do příštího zasedání místostarosta probere s některými majiteli pozemků další možnosti pro umístění parku. Zastupitelé jednohlasně schválili mimořádný dar obcím postiženým ničivým tornádem ve výši 200 tisíc korun. Částka bude rozdělena mezi jihomoravské obce Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves.

Úřadující místostarosta obce také sdělil podrobnosti ke konkurznímu řízení na místo ředitele školy. Do konkurzu se přihlásilo šest kandidátů, dva nesplnili stanovená kritéria. Druhé kolo se čtyřmi uchazeči se uskuteční 13. července. Nový ředitel zelenečské školy nebude mít jednoduchý start, protože 8 učitelů podalo výpověď. Odchází také zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně. Nový ředitel by měl do školy nastoupit k 1. srpnu.

Michael Husinec také zastupitelstvo informoval o jednání s firmou Euronet o umístění bankomatu v obci. Místostarosta bude v jednáních pokračovat, musí však mimo jiné i zjistit, jaké poplatky si bude Euronet účtovat za výběr z bankomatu od občanů. Euronet se dříve zaměřoval na turisticky exponovaná místa a v minulosti byla firma kritizována za nevýhodné kurzy a vysoké poplatky. 

Vizualizace nové čekárny v Zelenči

Na úvod zasedání zastupitelstva také vystoupili zástupci Správy železnic, kteří představili další plán výluk na trati. Ty budou v červenci a srpnu opět víkendové. Od 9. do 29. července navíc bude uzavřen celý železniční přejezd. Zastupitelům pak prezentovali návrh na rekonstrukci nádražní  čekárny.

Ondřej Kopa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *