Správa železnic se omlouvá za chybně vykácené stromy, další stromy možná padnou u památníku

Správa železnic se omluvila za chybně vykácené stromy ve Vrbičkách. Čtyři vzrostlé stromy padly mimo povolené kácení kvůli revitalizaci trati v úterý.  Bohužel další stromy budou možná vykáceny i uprostřed obce u památníku. S vykácením dřevin ale musí souhlasit obec.

K nepovolenému vykácení čtyř stromů údajně došlo lidskou chybou. Stromy byly odstraněny navzdory schválené projektové dokumentaci a dendrologickému průzkumu. Práce provádí firma OHL ŽS, která si na subdodávky včetně kácení najala další stavební firmu. Správa železnic se ve vyjádření pro Zelenečský časopis omlouvá: „Jedná se o chybu lidského faktoru, kterou jsme neočekávali. K nápravě této chyby přistupujeme konstruktivně a s pokorou.“ Jak na webu obce informoval místostarosta Michael Husinec ml.,  dotčené firmy souhlasily s náhradní výsadbou v poměru 5:1. To ve stanovisku zaslaném redakci potvrzuje i mluvčí OHL ŽS Jana Matulajová, podle které bude druhová skladba vysazených stromů upřesněna „na základě dohody místní samosprávy s občany.“

Nepovolenému vykácení dalších stromů naštěstí bylo zabráněno na poslední chvíli i díky pozornosti občanů bydlících v této lokalitě. Správa železnic současně vyjádřila souhlas s tím, že každé další kácení stromů bude prováděno po předchozí konzultaci s obcí. „Došlo k takové dohodě, že každý další zásah (lokalita + počty stromů) bude nahlášen zástupcům obce tři dny před zahájením prací a teprve po odsouhlasení dojde k jejich započetí,“  píše ve svém vyjádření pro Zelenečský časopis mluvčí SŽ Nela Friebová. Stromy byly tento týden vykáceny i u zelenečského nádraží. Už na jaře by tady měly být zahájeny práce na výstavbě nových nástupišť a podchodu pod tratí.

Vykácené stromy u nádraží

Bohužel o dalším kácení stromů se uvažuje i v samotném centru obce u památníku. Některé dřeviny už byly označeny pracovníky Vodovodů a kanalizací kvůli plánované opravě vodovodního řadu. Zatím jde pouze o podklady a konečné rozhodnutí bude na obci. S vykácením dřevin už vyjádřili nesouhlas někteří lidé bydlící u parčíku. Jednat by se o tom mělo už v úterý na zasedání strategického výboru zastupitelstva.

Ondřej Kopa