Svémyslický most půjde dolů v březnu

Most mezi Zelenčem a Svémyslicemi bude stržen pravděpodobně v březnu příštího roku. Vyplývá to z vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje pro Zelenečský sousedský časopis. Most bude nahrazen novým během následujících šesti měsíců.

Celá stavba je zatím naplánována od března do konce léta 2019. „Na rekonstrukci mostu bylo vydáno pravomocné stavební povolení. V současné době ještě není ukončena soutěž na zhotovitele stavby,“ uvedl pro Zelenečský časopis  Jan Denemark Nováček z tiskového odboru Krajského úřadu. V rámci stavby dojde k demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Následně budou vybudovány nové podpěry.

Most je spojnicí mezi Zelenčem a Svémyslicemi přes dálnici D10. Rekonstrukce mostu se tak neobejde bez uzávěry silnice mezi oběma obcemi. Objízdné trasy Středočeský kraj naplánoval přes Zápy a Mstětice. Situace si krátkodobě vyžádá i uzavírku samotné dálnice mezi sjezdem na Horní Počernice a Zápy/Brandýsem nad Labem.  Objížďka je podle mapky, kterou nám poskytl Středočeský kraj, naplánována přes poděbradskou silnici a Mstětice do Záp.

Rekonstrukce svémyslického mostu je zatím zahalena do informační mlhy. Krátké vyjádření k plánované opravě jsme získali jen na Krajském úřadě, který jej vypracoval společně s Krajskou správou a údržbou silnic. Termíny rekonstrukce ještě nejsou uvedeny na stránkách dotčených obcí ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). ŘSD odmítlo vyjádření s odkazem, že je správa silnic třetí třídy v gesci krajů. Přesný termín rekonstrukce mostu neznal na začátku prázdnin ani starosta Svémyslic Pavel Hojer: „Musíme se sami dotazovat, co, kdy, jak a pro koho. Zemědělci a místní firmy se s danou situací budou muset vypořádat, až budou jasné podrobnosti rekonstrukce“.  Oprava mostu si vyžádá i novou objízdnou trasu pro autobus linky 353 ze Zelenče do Svémyslic. Vůbec největší komplikací tak bude rekonstrukce mostu pro svémyslické školáky, kteří dojíždějí do zelenečské školy.

Ondřej Kopa