Zeleneč podal připomínky k EIA projektu Nový Zeleneč

Vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí projektu výstavby ve Mstěticích podal zelenečský Obecní úřad v poslední možný den. Vyjádření podepsalo všech jedenáct zastupitelů. Další, rozsáhlejší připomínky, podala zvlášť část zastupitelů a občanů Zelenče. Projekt Nový Zeleneč počítá s výstavbou rodinných a bytových domů až pro 3 500 obyvatel.

Připomínky podané za obec Zeleneč požadují, aby byla do stanoviska EIA převzata podmínka zajištění projektové dokumentace pro okružní křižovatku v místě stávajícího křížení silnic od Zelenče do Čelákovic a z Jiren do Záp. Po vybudování obchvatu Záp a nadjezdu nad železniční tratí totiž hrozí, že se z této silnice stane aglomerační okruh. Další podmínkou je vyhodnocení hlukové zátěže a upřesnění budoucího nakládání se srážkovými vodami.

Ještě dále jdou připomínky, které vypracoval člen strategického výboru zastupitelstva Miroslav Bauer ve spolupráci se zastupiteli Sousedů pro Zeleneč. Jejich podaný návrh mimo jiné požaduje vyhodnotit záměr z hlediska emisí do ovzduší vzhledem k plánované rostoucí dopravě, posoudit budoucí dopravu vzhledem ke stávající dopravní síti a vyhodnotit celý záměr vzhledem k zásahu do zóny havarijního plánování Čepra. V dokumentu je také požadavek na nový dopravní průzkum v delším časovém horizontu s predikcí dopravy po vybudování obchvatu Záp a nadjezdu na železniční trati. Vybudování okružní křižovatky ve Mstěticích pak považuje za nepřekročitelnou podmínku pro zahájení první etapy výstavby. Připomínky podepsali i další obyvatelé Zelenče.

Vlastní připomínky podali také někteří zastupitelé z Horních Počernic, kteří zpochybňují zejména dopravní studii. Jak uvádějí, v dokumentaci nelze řešit zlepšení dopravy jen odvoláním na budoucí plánované stavby komunikací. Dá se očekávat, že na Krajský úřad přijdou i další připomínky.

O projektu na začátku března informoval ve svém vysílání i Radiožurnál. Investor projektu Josef Lébr k projektu uvedl: „My bychom chtěli tu obec koncipovat ne jako ubytovnu pro lidi, kteří si tam zakoupí byty nebo tam budou v nájmu, ale chtěli bychom, aby tam měli kompletní vyžití.“ Projekt počítá dále s výstavbou školy, školky, hřišť a hřbitovem. Výstavba bude záležet na rychlosti schválení posudku EIA. Investor ještě před koronavirovou krizí oznámil, že by chtěl začít stavět už na konci tohoto roku.

Ondřej Kopa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *