Kontakt

ZELENEČSKÝ SOUSEDSKÝ ČASOPIS
Občasník o dění v Zelenči a okolí.

Šéfredaktor: Ondřej Kopa
Redakční rada: Ondřej Kopa, Simona Kopová, Michal Červencl,  Olga Nováková,  František Budínský.

Náměty zasílejte na adresu redakce@zelenecskycasopis.cz.

Jsme i na Facebooku, podpořte nás!

Nebo nám zanechte vzkaz